اعضا و روسای چهار کمیسیون سندیکای بیمه گران انتخاب شدند

اعضای شورای عمومی سندیکای بیمه گران ایران اعضاء منتخب چهار کمیسیون فنی ، مالی ، حقوقی و فناوری اطلاعات را برگزیدند.

اعضا و روسای چهار کمیسیون سندیکای بیمه گران انتخاب شدند

به گزارشریسک نیوز به نقل از  روابط عمومی سندیکای بیمه گران ایران، در جلسه شورای عمومی  هادی اویارحسین مدیرعامل بیمه پارسیان، محمد حیدری مدیرعامل بیمه کارآفرین، یونس مظلومی مدیر عامل بیمه تعاون، مجتبی عطری مدیر فنی بیمه دانا و علی اصغر عنایت رئیس شورای فنی بیمه پارسیان به عنوان اعضای کمیسیون فنی سندیکا انتخاب شدند.
▫همچنین در رای گیری میان اعضای این کمیسیون، اویار حسین به عنوان رییس و حسن دهگاهی به عنوان دبیر کمیسیون فنی سندیکای بیمه گران ایران انتخاب شدند.

 اعضای شورای عمومی سندیکای بیمه گران ایران همچنین رضا جعفری مدیرعامل بیمه سینا،  نیما نورالهی مدیرعامل بیمه تجارت نو،  سعید افشاری مدیرعامل بیمه توسعه،عباس لطفی مقدم مدیر حقوقی بیمه دانا و  وحید عزیززاده معاون فنی و حقوقی صندوق تامین خسارت های بدنی را به عنوان اعضای کمیسیون حقوقی سندیکای بیمه گران ایران انتخاب کردند.
▫همچنین در رای گیری میان اعضای این کمیسیون نیز،  نیما نورالهی به عنوان رییس و حسن دهگاهی به عنوان دبیر کمیسیون حقوقی سندیکای بیمه گران ایران انتخاب شدند.

اعضای شورای عمومی سندیکای بیمه گران ایران  همچنین سیدمجید بختیاری مدیرعامل بیمه رازی،  احمدرضا ضرابیه مدیرعامل بیمه سامان،  جلال سلطانی مدیرعامل بیمه حافظ، مهدی مهدوی مدیرعامل بیمه سرمد و مهدی نوروزی مدیرعامل بیمه زندگی خاورمیانه را به عنوان اعضای کمیسیون فناوری اطلاعات سندیکای بیمه گران ایران انتخاب کردند.
▫همچنین در رای گیری انجام شده میان اعضای این کمیسیون، سیدمجید بختیاری به عنوان رییس و حسین اولیا به عنوان دبیر کمیسیون فناوری اطلاعات سندیکای بیمه گران ایران انتخاب شدند.

اعضای شورای عمومی سندیکای بیمه گران نظرعلی صلاحی نژاد مدیرعامل بیمه ملت، علی اکبر اکرامی مدیرعامل بیمه امید،  محمدرضا کشاورز مدیرعامل بیمه دی، داریوش محمدی مدیرعامل بیمه میهن و سیدرسول تاجدار از مدیران باسابقه صنعت بیمه را به عنوان اعضای کمیسیون مالی سندیکای بیمه گران ایران انتخاب کردند.
▫همچنین در رای گیری میان اعضای این کمیسیون، سید رسول تاجدار به عنوان رییس و علی کرمی به عنوان دبیر کمیسیون مالی سندیکای بیمه گران ایران انتخاب شدند.
▫براساس بند 8 ماده 10 اساسنامه سندیکای بیمه گران ایران تعیین کمیسیون‌های لازم برای سندیکا و انتخاب اعضاء آنها بر عهده شورای عمومی است و این شورا نیز با موافقت اعضا مصوب کرده که 4 کمیسیون فنی، مالی، فناوری اطلاعات و حقوقی در سندیکای بیمه گران ایران تشکیل شود.

خبر پیشنهادی

این مطلب را به اشتراک بگذارید