مظلومی عضو شورای سیاست گذاری آموزش در صنعت بیمه شد

مظلومی مدیر عامل بیمه تعاون به عنوان عضو شورای سیاست گذاری امور آموزش در صنعت بیمه منصوب گردید

مظلومی عضو شورای سیاست گذاری آموزش در صنعت بیمه شد

به گزارش ریسک نیوز از سوی  رئیس کل بیمه مرکزی ،  مظلومی مدیر عامل بیمه تعاون به عنوان عضو شورای سیاست گذاری امور آموزش در صنعت بیمه منصوب گردید .

طی این حکم ،  سلیمانی ضمن تعیین خط مشی ها و سیاستگذاری کلیه امور آموزشی صنعت بیمه ، خواستار طراحی یک نظام کارآمد ، کاربردی و روزآمد آموزشی به عنوان یکی از مهمترین ماموریتهای این شورا شد .

 

خبر پیشنهادی

این مطلب را به اشتراک بگذارید