هشدار؛

مقصد کارشناسان اخراجی پس از خروج اجباری از شرکتهای ارزیابی خسارت کجاست؟ / پای تعمیرکاران متخلف هم به صنعت بیمه باز شد!

برخی بررسی ها نشان می دهد، کارشناسان ارزیابی خسارت که به دلایل مختلف از جمله رفتار های ناسالم و غیر حرفه ای از شرکتهای ارزیابی خسارت اخراج شده اند با همکاری با برخی تعمیرگاهها به تاسیس شرکت ارزیابی خسارت روی می اورند!

مقصد کارشناسان اخراجی  پس از خروج اجباری از شرکتهای ارزیابی خسارت کجاست؟   / پای تعمیرکاران متخلف هم به صنعت بیمه باز شد!

بررسی های ریسک نیوز نشان می دهد ، کارشناسان  برخی شرکتهای ارزیاب خسارت که به دلیل تخلف و رفتارهای ناسالم حرفه ای، زد و بند با تعمیرگاهها و پرونده سازی از شرکتها اخراج شده اند، با سرمایه گذاری افراد خاص و بعضا همکاری با تعمیرگاهها به تاسیس شرکت ارزیابی خسارت روی اورده اند.

پشت پرده این رویه،  برخی تعمیرگاهها  هستند که دچار تقلب و تخلف بودند و در شرکتهای ارزیابی خسارت در لیست سیاه قرار گرفته اند.

بررسی ها نشان می دهد این تعمیرگاهها به دلیل بستن قطعات تقلبی با قیمت فابریک  بر روی خودروها بسیاری از بیمه گذاران را دچار ضررو زیان می کردند، در بسیاری موارد اسیب هائی که ربطی به تصادف نداشت را در خسارت می اوردند ، گاهی حتی پرونده سازی کرده و ماشینهای اوراقی تصادفی را خریداری و با یک نماینده بیمه ارتباط برقرار کرده و با تبانی بیمه نامه تقلبی صادر می شد.

بر این اساس با پیگیری شرکتهای ارزیابی خسارت این تعمیرگاهها در لیست سیاه شرکتها قرار گرفتند.

پیگیری های انجام شده نشان می دهد، اخیرا برخی از کارشناسان که به دلیل تخلف، از شرکتهای ارزیابی خسارت اخراج شده اند اقدام به تاسیس شرکت ارزیابی خسارت کرده اند که در نهایت رد پای تعمیرگاههای متخلف نیز در این شرکتها  کشف شده است.

این مساله هشداری برای بیمه مرکزی است که در بررسی سوابق موسسان و سهامداران شرکتهای ارزیابی خسارت کنکاش و دقت نظر بیشتری داشته باشد.

ایین نامه 85  شرایط اخذ پروانه ارزیاب حقیقی و حقوقی و همچنین تاسیس شرکت ارزیابی خسارت  را مشخص کرده است.

به نظر می رسد با توجه به تخلفاتی که در حال شکل گرفتن پروسه اخذ پروانه شامل مصاحبه، تایید حراست و استعلام کاری و ... و همچنین تاسیس شرکت ارزیابی باید به صورت سخت گیرانه تری از سوی بیمه مرکزی انجام شود.

ریسک نیوز در گزارشات بعدی مستنداتی از شرکت های تازه تاسیس ارزیابی خسارت که با همکاری کارشناسان اخراجی و تعمیرگاهان موجود در لیست سیاه شرکتهای معتبر، اقدام به فعالیت می کنند را منتشر خواهد کرد.

از طرفی بیمه مرکزی و بخصوص پژوهشکده بیمه باید در خصوص دوره های اموزشی برای ارزیابان خسارت و تربیت نیروی متخصص ، شایسته وحرفه ای تمهیدات منسجم تری در دستور کار قرار دهند در گزارش بعدی چالش های تربیت ارزیابان خسارت و انحصارات موجود در این زمینه مورد بررسی قرار می گیرد.

خبر پیشنهادی

این مطلب را به اشتراک بگذارید