روایتی از نصب پرحاشیه مدیر عامل در بیمه ملت؛

چرا دولت صنعت بیمه را رها نمی کند؟!/ آزمون بیمه مرکزی در بزنگاههای حساس!

این نصب روایتی در ظاهر متفاوت از همان عزلی است که هنوز مرکب آن خشک نشده است ، یعنی بازی سهامداران. //در این نمایش عزل و انتصاب ، دولت در اقدامی جالب یک مدیر عامل را برای یک شرکت انتخاب می کند، خودش او را عزل می کند، مجددا مدیر عامل دیگری را انتخاب می کند و احتمال در آینده ای نه چندان دور به هر بهانه ای وی را هم عزل خواهد کرد و این تسلسل بی پایان تداوم می یابد و نهایتا شرکتی باقی می ماند که چوب تصمیمات نامطلوب را خواهد خورد.

چرا دولت صنعت بیمه را رها نمی کند؟!/ آزمون بیمه مرکزی در بزنگاههای حساس!

به گزارش ریسک نیوز ، پس از عزل پر حاشیه نظر علی صلاحی نژاد از شرکت بیمه ملت ، گزینه های مختلفی جهت تکیه بر مسند مدیر عاملی مطرح شد تا اینکه روز شنبه اخبار یکدستی از چندین رسانه منتشر شد که در آن اسماعیل دلفراز به عنوان مدیر عامل معرفی شده بود.
در حالیکه این رسانه ها دلفراز را به عنوان مدیر عامل منتخب بیمه ملت معرفی کردند بهشتی نژاد رییس هیات مدیره بیمه ملت در گفتگویی رسانه ای عنوان داشت که  نظر به برخی مسایل اساسنامه بیمه ملت ، نهاد ناظر ایراداتی را وارد ساخته در این راستا تا زمان اعلام نهایی بیمه مرکزی قاسم پور همچنان سرپرست باقی خواهد بود .
ظاهرا بیمه مرکزی طی جلساتی  با اعضا هیات مدیره بیمه ملت ، ایرادات و پیشنهادات قانونی خود را مورد بررسی قرار داده است.

فارغ از ماجراهای دنباله دار انتخاب دلفراز که در اینجا منظر بحث ما نیست، چند نکته کلیدی مطرح می شود که دولت ، سهامداران ، اعضاء هیات مدیره و بیمه مرکزی باید بدان توجه کنند و بدیهی است که انتصاب مدیر عامل بیمه ملت درس های بزرگی برای صنعت بیمه در پی خواهد داشت.

1-این نصب روایتی در ظاهر متفاوت از همان عزلی است که هنوز مرکب آن خشک نشده است ، یعنی بازی  سهامداران که بارها طی گزارشات مبسوطی  در ریسک نیوز منتشر شده ؛ اگر چه این روایت در ظاهر متفاوت است اما در نهایت حکایت از همان داستان همیشگی دارد.
 
در جایی که مفاد آیین نامه ۴۰  و حد نصاب سهامداری با بازی دولتی ها و شبه دولتی ها عملا دور زده می شود.
در جایی که یک شرکت بیمه خصوصی که طبق قانون تجارت باید مدیریت شود و عزل و نصبها در حیطه قوانین موجود باشد ، دولت با دخالت در عزل و انتصابات سرنوشت یک شرکت را تحت تاثیر قرار می دهد، سوال اینجاست که اگر طبق قوانین تجارت اعضا هیات مدیره  به نمایندگی از کلیه سهامداران و نه فقط یک سهامدار خاص حق انتخاب مدیر عامل و معرفی به نهاد نظارتی را دارند دخالت‌های دولت در تحمیل مدیر عامل اگر نامش دخالت  نیست چه می تواند باشد؟

عدم رعایت بهینه نصاب سهامداری در صنعت بیمه و‌سیطره سهامداران دولتی و شبه دولتی  عملا به پاشنه اشیل صنعت تبدیل شده است و این سوال را برای خبرگان صنعت ایجاد کرده که دولت چرا صنعت بیمه را رها نمی کند؟
 
در این نمایش عزل و انتصاب ، دولت در اقدامی جالب یک مدیر عامل را برای یک شرکت انتخاب می کند، خودش او را عزل می کند، مجددا مدیر عامل دیگری را انتخاب می کند و احتمال در آینده ای نه چندان دور به هر بهانه ای  وی را هم عزل خواهد کرد و این تسلسل بی پایان تداوم می یابد و نهایتا شرکتی باقی می ماند که  چوب تصمیمات نا مطلوب را خواهد خورد.

سوال اینجاست که ایا اصلا دولت اهتمامی به رشد و توسعه بخش خصوصی که در بیانات مقامات بلند پایه ایران مورد تاکید قرار گرفته دارد؟ واگر دارد علت دخالتهای پیاپی در شرکتهای بیمه خصوصی با بهانه سهامداری چیست؟


حداقل تجربه 41 ساله نشان داده در جایی که دولت دخالتهایش در بخش خصوصی را کاسته، اقتصاد با چابکی بیشتری توانسته در مسیر توسعه و پیشرفت حرکت کند.

متاسفانه در برهه فعلی مدیران دولتی جدا از مسئولیتهای بنیادین خود تنها بر اساس اهداف شخصی و گروهی دست به تغییر و تحول  در بخش خصوصی می زنند و احتمالا ممکن است چند وقت دیگر نیز بر اساس اهداف سیاسی همان مدیر منتخب شده را عزل و شخص دیگری را هم راستا با اهداف خود جایگزین کنند که این فرایند معیوب هم اعتبار مدیران صنعت بیمه را مخدوش می کند و هم صنعت را با ریسک عدم ثبات روبرو می کند. 
 

2-در این بزنگاههای خاص که پای اعتبار صنعت بیمه در میان است بیش از هر چیزی نقش کلیدی بیمه مرکزی  نمایان می شود.
به نظر می رسد در این میان بیمه مرکزی باید بیش از هر زمانی نقش حرفه ای خود را ایفا و تلاش کند تا شیوه انتصابات در شرکتها انتظام یابد
.

در مرداد ماه امسال نیز یک انتصاب در شرکت بیمه با سهامدار دولتی انتقادات بسیاری را علیه بیمه مرکزی برانگیخت و حالا آزمون دیگری برای نهادنظارتی است که با در نظر گرفتن استقلال هیات مدیره شرکتهای بیمه خصوصی ،شرایط را برای انتخاب مدیر عامل مهیا سازد.


3-به نظر می رسد هیات مدیره شرکتهای بیمه باید بیش از هر زمان دیگری با استفاده از فرایندهای قانونی مانند پیاده سازی حاکمیت شرکتی استقلال خود را حفظ کنند.
عدم استقلال هیان مدیره بیش از هر چیزی دودش به چشم سهامداران خرد و بیمه گذران می رود.

طبق قانونی تجارت یکی از وظایف هیات مدیره برگزاری مجمع و انتخاب مدیرعامل و پیشنهاد به بیمه مرکزی است در اینجا ازمونی دیگر برای هیات مدیره شرکتهای خصوصی کلید می خورد که تا چه اندازه می توانند وحدت رویه و استقلال خود را حفظ کنند.

در اینجا لازم بذکر است که بحث فرد  و شخص مطرح نیست بلکه مشکل فرایند معیوبی است به دلیل دخالت سهامداران شبه دولتی و دولتی اعتبار صنعت بیمه را نشانه گرفته است

خبر پیشنهادی
کاهش هزینه‌های شعب، اقتصاد بزرگ مقیاس، کانال‌های فروش

گرانیگاه بیمه


این مطلب را به اشتراک بگذارید