نمونه صورت‌های مالی موسسات بیمه تصویب شد + نمونه

شوراي عالي بيمه در جلسه مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۲۷، در اجرای مواد ۱۷ و ۶۲ قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری "نمونه صورت‌های مالی موسسات بیمه" را تصویب کرد.

 نمونه صورت‌های مالی موسسات بیمه تصویب شد + نمونه

شوراي عالي بيمه در جلسه مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۲۷، در اجرای مواد  ۱۷ و ۶۲ قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری "نمونه صورت‌های مالی موسسات بیمه" را تصویب و جایگزین صورتهای مالی نمونه مصوب جلسه مورخ ۱۳۸۸/۰۲/۰۹ شورایعالی بیمه کرد.  موسسات بیمه موظفند یادداشتهای پیوست صورتهای مالی را مطابق نمونه ای که بیمه مرکزی ابلاغ می‌کند، تنظیم نمایند. 

فایل نمونه صورت‌های مالی موسسات بیمه پیوست استدانلود فايل : نمونه_صورت‌های_مالی_موسسات_بیمه.pdf ( ۲۸۴۳KB )

 

 

خبر پیشنهادی
برای اولین بار توسط ریسک نیوز صورت گرفت؛

نحوه انتقال تخفیف عدم خسارت وسائل نقلیه موتوری زمینی


این مطلب را به اشتراک بگذارید