قابل توجهی مدیران مالی شرکتهای بیمه؛

کارگاه آموزشی برای پیاده سازی صورتهای مالی جدید شرکتهای بیمه / شاخص های مورد تاکید نمونه جدید صورتهای مالی چیست؟

طی روزهای آینده یک کارگاه آموزشی یک روزه برای شرکتهای بیمه جهت نحوه تنظیم و و تهیه صورتهای مالی بر اساس مدل جدید از طریق ویدیو کنفرانس برگزار می شود.

کارگاه آموزشی برای پیاده سازی صورتهای مالی جدید شرکتهای بیمه / شاخص های مورد تاکید نمونه جدید صورتهای مالی چیست؟

به گزارش ریسک نیوز شوراي عالي بيمه در جلسه مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۲۷، در اجرای مواد ۱۷ و ۶۲ قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری "نمونه صورت‌های مالی موسسات بیمه" را تصویب کرد

گفته می شود، طی روزهای آینده یک کارگاه اموزشی یک روزه برای شرکتهای بیمه جهت نحوه تنظیم و و تهیه صورتهای مالی بر اساس مدل جدید از طریق ویدیو کنفرانس برگزار می شود.

لازم بذکر است،جهت گیری صورتهای مالی جدید در راستای پیاده سازی IFRS می باشد برخی شاخص ها و فاکتورهای مالی در نمونه جددی صورتهای مالی مورد تمرکز قرار گرفته است از جمله:

تفکیک صورتهای زندگی و غیر زندگی

تمرکز بر صورتهای سود و زیان شرکتها

ضرورت مشخص بودن منابع سرمایه گذاری شرکتهای بیمه

انعکاس میزان ذخائر شرکتهای بیمه

تمرکز بر درآمد و سود سرمایه گذاری شرکتهای بیمه

افشاء تجزیه سنی مطالبات و بدهکاران حق بیمه

میزان پرداختی مشارکت در منافع بیمه های عمر

انعکاس توانگری مالی در صورتهای نمونه

خبر پیشنهادی
برای اولین بار توسط ریسک نیوز صورت گرفت؛

نحوه انتقال تخفیف عدم خسارت وسائل نقلیه موتوری زمینی


این مطلب را به اشتراک بگذارید