نگاهی به ترک بیمه میهن توسط محمدی از زاویه ای دیگر /بهشت برای یکی به بهای جهنم برای دیگری / قوانین چه می گوید؟

قابلیت‌های بیمه ایران معین به عنوان یک شرکت منطقه آزادی، که از آن به عنوان سوئیس صنعت بیمه یاد می کنند به نقطه ای جذاب در صنعت بیمه تبدیل شده و مدیر عاملی و عضویت در هیات مدیره آن به رویای بسیاری از فعالان بیمه بدل شده است. / موضوع تاثیر نامطلوب دوره احراز صلاحیت مدیرعامل فعلی برای شرکت بیمه بعدی، بر فعالیت و مسوولیت جاری وی، بیشتر از آنکه مسوولیت نهاد ناظر یا ناشی از مقررات مصوب باشد مربوط به صاحبان اصلی شرکت است و آنان باید بیش از همه دغدغه این موضوع را داشته باشند و برای آن چاره اندیشی کنند زیرا منشا جابجایی و تعویض کوتاه مدت مدیران عامل آنها هستند و باید به نحوی اقدام کنند که به شرکت لطمه نزند.

نگاهی به ترک بیمه میهن توسط محمدی از زاویه ای دیگر /بهشت برای یکی به بهای جهنم برای دیگری / قوانین چه می گوید؟

به گزارش ریسک نیوز، در حالیکه پس از عمر کوتاه مدیرعاملی مجید بنویدی در بیمه میهن، انتظار می رفت داریوش محمدی برنامه بلند مدتی برای این شرکت بیمه داشته باشد تا شاید بنیه ضعیف میهن را قدرت بخشد؛ اما خداحافظی نابهنگام وی با این شرکت وعضویت در هیات مدیره بیمه ایران معین، تصورات را به گونه ای دیگر رقم زد.

چند سالی می شود که بیمه میهن با چالش‌های خاص خود روبرو بوده و بر همین اساس بود که در ماه‌های آغازین سال 97 پیشنهاد این شرکت جهت آزاد سازی ذخائر با هدف ترمیم به بیمه مرکزی تقدیم شد.

در واقع دوره‌ای که شرکت بیمه میهن سپری می کند نیازمند پیاده سازی برنامه‌های میان مدت و بلند مدتی است تا شاید از ترمیم به شکوفائی برسد و چه بسا تغییر مداوم مدیریت که این چند ساله گریبانگیر این شرکت بوده سبب می شود دوران ترمیم به درازا کشیده و حتی اقدام بیمه مرکزی در آزادسازی ذخایر را بی اثر کند.

بهشت برای یکی به بهای جهنم برای دیگری

شکی نیست که شرکت بیمه ایران معین به دلیل نقدینگی چند صد میلیاردی، ضریب خسارت پایین و سود عملیاتی مناسب به بهشت معروف باشد و در مقابل بیمه میهن که همچنان در جبران زیان انباشته در ابتدای راه قرار دارد، نیازمند بسی مصائب برای قد کشیدن. اما مسئله به این سادگی نیست.

تعهدات حرفه ای از یک سو و حس مسئولیت هنگام پذیرش پست مدیرعاملی بیمه میهن از سوی دیگر وضعیتی را به وجود می آورد که عملا رفتن را آسان نخواهد کرد.

احساس مسئولیت نیز بُعد دیگر ترک پست به یکباره محمدی خواهد بود. با توجه به جامعه کوچک صنعت بیمه حفظ اعتبار حرفه ای حرف اول و آخر را در مسیر ارتقا شغلی در این صنعت می زند. هنوز در خاطره صنعت بیمه وجود دارد که حدود کمتر از 9 ماه پیش در حالی که بنویدی پایه های بهبود شرکت را مستحکم می کرد با روش های مختلف کرسی مدیرعاملی از ایشان گرفته و به محمدی داده شد حالا طبعا برای اهالی این خانواده بسیار عجیب است که چرا میهنی که محبوب بود مغضوب شد و محمدی به همین سادگی ایران معین را ترجیح داد.

قابلیت‌های بیمه ایران معین به عنوان یک شرکت منطقه آزادی، که از آن به عنوان سوئیس صنعت بیمه یاد می کنند به نقطه‌ای جذاب در صنعت بیمه تبدیل شده و مدیر عاملی و عضویت در هیات مدیره آن به رویای بسیاری از فعالان بیمه بدل شده تا جایی که برخی اخبار از تایید صلاحیت مدیر روابط عمومی سازمان برنامه و بودجه در هیات مدیره آن خبر می‌دهند؛ اما از سوی دیگر بهای ترک یک باره جایی که در آن هستیم نیز می تواند کم نباشد و دست کم این است که اعتبار ما را به خطر می اندازد.

به دنبال سکوی پرتاب

از سوی دیگر یک سوال اساسی به وجود می‌آید آیا مدیرانی که با هدف اصلاح امور به شرکت‌های بیمه پا می گذارند در واقع قصد داشته اند پست‌های مدیریتی فعلی را برای هدف گذاری های آتی، سکوی پرواز سازند؟

نکته قابل بررسی دیگر که شاید بتواند به عنوان یک باگ قانونی مطرح شود، این است که وقتی مدیری به هر دلیلی عزم رفتن کرده و خود را برای تصاحب پست مدیریتی دیگری، در قالب مذاکره با بیمه مرکزی جهت اخذ تاییدیه جدید، آاماده می کند بدون شک تا زمان استعفا و انتخاب سرپرست قانونی، شرکت مورد نظر تحت شرایط بی ثبات قرار می گیرد.

در نمونه اخیر تاییدیه داریوش محمدی از سوی بیمه مرکزی ابلاغ و نام وی در پرتال بیمه مرکزی در قسمت مربوط به مدیر عامل بیمه میهن حذف شده است اما تا این لحظه همچنان خبری مبنی بر استعفاء و یا انتخاب سرپرست برای مدیریت شرکت به گوش نمی رسد.

طبق مقررات موجود و آیین نامه 40 زمانیکه شخص از بیمه مرکزی تاییدیه گرفته و مدارک شرکت جدید را تکمیل می کند باید تعهد نامه ای را به امضا رساند و متعهد شود که مشغول فعالیت درشرکت دیگری نیست.

ضرورت تامل بیشتر

در این راستا نمن الحسینی مدیر کل پذیرش موسسات ودفاتر بیمه ای نهاد ناظر به ریسک نیوز گفت: تایید صلاحیت بیمه مرکزی به منزله بلامانع بودن فعالیت فرد متقاضی است و نهایتا مجمع و هیات مدیره تصمیم گیر نهایی هستند.

به گفته وی بیمه مرکزی ممکن است به چندین نفر تاییدیه بدهد ولی نهایتا مجمع و هیات مدیره شرکت تعیین می کنند که چه کسی مدیر نهایی خواهد بود چه در خصوص مدیران کلیدی و چه مدیران میانی مانند آتش سوزی، معاونت فنی و ...

وی تاکید کرد: بلامانع بودن حضور فرد در یک پست مدیریتی به معنای حکم نهایی نیست شاید شخصی از بیمه مرکزی تاییدیه بگیرد اما در نهایت از سوی هیات مدیره و مجمع انتخاب نشود به عبارتی تاییدیه بیمه مرکزی منوط به برگزاری مجمع است.

وی تاکید کرد: تاییدیه بیمه مرکزی حکم نیست.

نمن الحسینی در خصوص تعهدنامه‌ای که مدیران باید در زمان اخذ تاییدیه از بیمه مرکزی به امضا برسانند و متعهد شوند که مشغول به فعالیت در شرکت دیگری نباشند، گفت: درست است، این تعهدنامه از مدیران اخذ می شود؛ اما مشمول مناطق آزاد نمی شود.

وی افزود: آیین نامه 40 مشمول مناطق آزاد نمی شود و این مناطق تابع ضوابط و مقررات مناطق آزاد هستند.

به گفته وی به طور مثال در حال حاضر فردی در بیمه ایران دارای سمت است و همزمان در هیات مدیره یکی از شرکت‌های بیمه مناطق آزاد نیز فعالیت دارد که بلامانع است و مشکلی ندارد زیرا مناطق آزاد مشمول آیین نامه 40 نمی شوند.

شرکت‌های مناطق آزاد در خصوص نحوه فعالیت خود تابع مقرراتی هستند که مصوب هیات وزیران است در حالیکه شرکت‌های مناطق اصلی تابع آیین نامه 40 هستند.

بر اساس این گزارش موارد زیر به چند نمونه از تسری آیین نامه ها به مناطق آزاد اشاره دارد:

 

 

البته در اینجا شاید اشاره ای به سخنان رحیم مصدق معاونت طرح و توسعه و عضو هیات عامل بیمه مرکزی در میزگرد مبسوط بیمه داری نوین در خصوص مناطق آزاد خالی از لطف نباشد.

معاونت طرح و توسعه بیمه مرکزی در این خصوص می گوید: ضوابط مربوط به تأسیس و فعالیت مؤسسات بیمه در مناطق آزاد را دولت تصویب کرده است. در جاهایی اختیار تصویب جزئیات را به شورای عالی بیمه واگذار کرده است مثل ضوابط اعطای نمایندگی به اشخاص حقیقی (بر اساس آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به تصویب شورای عالی بیمه می‌رسد) بند دیگری هم دارد و آن اینکه اگر در جلسه شورای عالی بیمه موضوعات یا مطالبی که مطرح می‌شود قرار است مرتبط با مؤسسات بیمه مناطق آزاد باشد باید در آن موضوعات دبیر یا نماینده دبیر سازمان مناطق آزاد حضور داشته باشد ما نیز دقیقاً چنین کاری کردیم یعنی هر آیین‌نامه و مقرراتی را به نوعی خواستیم تسری بدهیم قبل از آن مکاتبه کردیم با دبیرخانه سازمان مناطق آزاد و گفتیم چنین موضوعی وجود دارد دوستان نیز با ما جلسات کارشناسی برگزار کرده‌اند و اخیراً دو الی سه ماه پیش که تعدادی آیین‌نامه را تسری دادیم بعضی از آیین‌نامه‌ها که صددرصد قابل تسری است و برخی آیین‌نامه‌ها را با یک سری ملاحظات تسری دادیم.

مصدق می گوید: اگر در این مملکت قرار است بیمه آتش‌سوزی فروخته شود شرایط عمومی را برای چه می‌نویسند؟ برای اینکه روابط و حقوق متقابل بیمه‌گر و بیمه‌گذار روشن شود. آیا من باید بگویم که شرکت بیمه مناطق آزاد شرایط عمومی خاص خود را داشته باشد؟ چه اشکالی دارد اینها با فرم یکسانی باشد و وقتی بیمه‌نامه صادر می‌شود مردم با دوگانگی مواجه نشوند. آیا ما نمی‌خواهیم در شرکت‌های مناطق آزاد اصول حاکمیت شرکتی برقرار شود؟ آیا نمی‌خواهیم شفافیت برقرار شود؟ آیا نمی‌خواهیم رعایت حقوق ذی‌نفعان برقرار شود؟ اینها چه ربطی به منطقه آزاد بودن یا سرزمین اصلی بودن دارد؟ اصول حاکمیت شرکتی باید در هر شرکتی که می‌خواهد حرفه‌ای کار کند رعایت شود. حتی به نفع خود شرکت است. آیا ما نمی‌خواهیم کسانی که در شرکت‌های بیمه مناطق آزاد هستند افرادی حرفه‌ای باشند؟ برای یکی از این شرکت‌ها افرادی را معرفی می‌کردند که از نظر ما شرایط حرفه‌ای نداشتند. اگر من اجازه دهم در یک شرکت منطقه آزاد افراد غیر حرفه‌ای وارد شوند اولین لطمه را به همان شرکت خواهد زد و بعد به رقبایش در اینجا.

به گفته وی بنابراین آنچه تسری دادیم شرایط این شرکت‌ها را هم در نظر گرفته‌ایم و مواردی را تسری می‌دهیم که از لحاظ حرفه‌ای ضرورت دارد.اصلاً ارتباطی به سرزمین اصلی بودن یا نبودن ندارد.

این اظهارات معاونت طرح و توسعه بیمه مرکزی نشان می دهد علنا ضرورت تسری بسیاری از آیین نامه ها لازم است تا جائی که پای صلاحیت حرفه ای و اعتبار افراد در شرکت‌ها در میان باشد.

نهاد ناظر دایه دلسوزتر از مادر نیست

در همین حال غلامعلی ثبات نیز در گفت‌وگو با ریسک نیوز به موارد زیر اشاره کرد:

- تبصره ۳ ماده ۱۱ آیین نامه ۴۰ و ماده ۴۴ اساسنامه منطبق با آیین نامه حاکمیت شرکتی، درباره جانشین موقت مدیرعامل معزول، مستعفی یا متوفی با هم یکسان نیستند.

۲- طبق ماده ۳۳ آیین نامه منطبق با حاکمیت شرکتی، مدت ماموریت اعضای هیات مدیره(که به طور معمول مدیرعامل هم عضو آن است) تا انجام تشریفات راجع به ثبت و انتشار آگهی انتخاب اعضای هیات مدیره بعدی ادامه دارد.

۳- موضوع تاثیر نامطلوب دوره احراز صلاحیت مدیرعامل فعلی برای شرکت بیمه بعدی، بر فعالیت و مسوولیت جاری وی، بیشتر از آنکه مسوولیت نهاد ناظر یا ناشی از مقررات مصوب باشد مربوط به صاحبان اصلی شرکت است و آنان باید بیش از همه دغدغه این موضوع را داشته باشند و برای آن چاره اندیشی کنند زیرا منشا جابجایی و تعویض کوتاه مدت مدیران عامل آنها هستند و باید به نحوی اقدام کنند که به شرکت لطمه نزند.

۳- این نگرش که نهاد ناظر دایه دلسوزتر از مادر باشد و دائم در همه امور شرکت‌های بیمه دخالت و مراقبت کند و مطمئن شود که خودشان را به خوبی مدیریت میکنند باید اصلاح شود.

خبر پیشنهادی
سلسله مقالات ریسک نیوز از تجارب عینی یک بیمه گر ایرانی در کانادا (قسمت بیست و نهم)

شرکتهای بیمه کانادائی در دوران کرونا برای افزایش فروش چه راهی را در پیش گرفتند؟


این مطلب را به اشتراک بگذارید