دبیر انجمن صنفی شرکت های نمایندگی بیمه ایران :

حداقل تعهد مالی اجباری در هر حادثه مبلغ 11 میلیون تومان

متناسب با نرخ دیه ارزش خودروی متعارف نیز مبلغ 220 میلیون تومان تعیین میگردد که در زمان خسارت ، متناسب با ارزش خودروی متعارف و خودرو زیان دیده بررسی و پرداخت میگردد که در اینجا داشتن بیمه بدنه علی الخصوص برای خودروهای گران قیمت ضروری به نظر می رسد.

حداقل تعهد مالی اجباری در هر حادثه مبلغ 11 میلیون تومان

به گزارش ریسک نیوز دبیر انجمن صنفی  شرکتهای خدمات بیمه ای بیمه ایران اعلام کرد : " در سال 1399 نرخ دیه با افزایش تقریبی 22 درصد از سوی قوه قضاییه ابلاغ شده و از ابتدای سال نیز لازم الاجراء می باشد که به این ترتیب نرخ دیه برای سال 1399 در ماههای غیرحرام 330 میلیون تومان و برای ماههای حرام نیز 440 میلیون تومان تعیین گردیده است."

سعید وصال ،  دبیر انجمن صنفی  شرکتهای خدمات بیمه ای بیمه ایران گفت : "  بنا به افزایش 22درصد نرخ دیه در سال 1399 ، متناسب با آن نرخ حق بیمه های شخص ثالث نیز افزایش یافته ، که از اول فروردین ماه 1399 در بیمه نامه های صادره اعمال میگردد  و در تعهدات جدید حداقل تعهد مالی اجباری در هر حادثه مبلغ 11 میلیون تومان می باشد."

 به گفته دبیر انجمن صنفی بیمه ایران ، متناسب با نرخ دیه ارزش خودروی متعارف نیز مبلغ 220 میلیون تومان تعیین میگردد که در زمان خسارت ، متناسب با ارزش خودروی متعارف و خودرو زیان دیده بررسی و پرداخت میگردد که در اینجا  داشتن بیمه بدنه علی الخصوص برای خودروهای گران قیمت ضروری به نظر می رسد.

سعید وصال گفت : بنا به افزایش دیه دیگر نیازی به صدور الحاقیه افزایش دیه برای بیمه های شخص ثالث نیست ولی صاحبان مشاغل که دارای بیمه های مسئولیت هستند باید درخواست صدور الحاقیه افزایش دیه بدهند.

 

خبر پیشنهادی

این مطلب را به اشتراک بگذارید