عبداله رحیم لوی بنیس به عنوان مدیرعامل بیمه میهن معرفی شد

در جلسه اخیر اعضای هیئت مدیره شرکت بیمه میهن، عبداله رحیم لوی بنیس به عنوان مدیر عامل معرفی شد.

عبداله رحیم لوی بنیس به عنوان مدیرعامل بیمه میهن معرفی شد

به گزارش ریسک نیوز روابط عمویم بیمه میهن اعلام کرده که رحیم لو به عنوان مدیر عامل به بیمه مرکزی معرفی شده است.

.
درحال حاضر، علاوه بر  رحیم لو، ابراهیم حمیدی به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سفیر اقتصاد، هادی درفشی به نمایندگی از شرکت سامان محیط، علی محمدخانی به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سپهر و خانم هنردوست به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سیمان تأمین در ترکیب هیات مدیره شرکت بیمه میهن حضور دارند.

خبر پیشنهادی

این مطلب را به اشتراک بگذارید