بیمه تعاون از حذف نسخه فیزیکی ثالث خبر داد

بیمه تعاون از حذف نسخه فیزیکی ثالث در پی ابلاغ بیمه مرکزی خبر داد .

بیمه تعاون از حذف نسخه فیزیکی ثالث خبر داد

به گزارش ریسک نیوز بیمه تعاون اعلام کرد، طی مکانیزمی در لحظه صدور بیمه نامه پیامکی برای بیمه گذار ارسال خواهد شد که با وارد کردن شاخص های اطلاعاتی شماره بیمه نامه و کد بیمه گذار بیمه نامه ثالث قابل رویت و چاپ خواهد بود

♦️بر اساس این اقدامات  از این پس در کلیه فرآیند صدور از جمله فروش و تمدید بیمه نامه و خسارت بیمه نامه شخص ثالث، بدون نیاز به ارائه بیمه نامه فیزیکی قابل انجام خواهد بود.

خبر پیشنهادی

این مطلب را به اشتراک بگذارید