اولین تصویر از قالیباف، تکیه داده بر صندلی ریاست مجلس یازدهم

محمد باقر قالیباف پس از کسب اکثریت آراء به عنوان رئیس مجلس انتخاب شد و در اولین نطق خود از همه نمایندگان، کارکنان مجموعه مجلس و از هیئت رئیسه سنی قدردانی کرد.

اولین تصویر از قالیباف، تکیه داده بر صندلی ریاست مجلس یازدهم

/ImagesInv/1399030815015399596.jpg

خبر پیشنهادی

این مطلب را به اشتراک بگذارید