ترفند تطبیق اطلاعات خودروئی و بیمه ای / نماینده متخلف شناسائی شد

در حالیکه گمانه زنی های مختلفی در خصوص چگونگی درز اطلاعات مشتریان نمایندگان بیمه، توسط یک سامانه صورت می گرفت به طوریکه برخی احتمال دسترسی به این داده ها از طریق سیستم های نرم افزاری شرکتهای بیمه را می دادند ؛ اما پیگیری ها چیز دیگری را ثابت کرد.

ترفند تطبیق اطلاعات خودروئی و بیمه ای / نماینده متخلف شناسائی شد

به گزارش ریسک نیوز مدتی پیش بود که درز اطلاعات برخی مشتریان بیمه ای در یک سامانه خبر ساز شد.

اخبار حاکی از ان بود که داده های مشتریان نمایندگان برخی شرکتهای بیمه  توسط این سامانه دست بدست می شد به طوریکه این سامانه به بیمه گذاران پیامک هایی مبنی بر اتمام زمان تمدید بیمه نامه ارسال کرده و پیشنهاد تمدید قرارداد را ارایه می داد.

اظهارات نمایندگان بیمه نیز نشان می داد که برخی بیمه گذاران نیز با نماینده بیمه خود تماس گرفته  و از این پیامک ها  و درز اطلاعاتشان اظهار نگرانی کرده اند.

در حالیکه گمانه زنی های مختلفی در خصوص چگونگی درز اطلاعات مشتریان نمایندگان بیمه  توسط این سامانه صورت می گرفت به طوریکه برخی احتمال دسترسی به این داده ها از طریق سیستم های نرم افزاری شرکتهای بیمه را می دادند ؛ اما پیگیری ها چیز دیگری را ثابت کرد.

بر اساس پیگیری های انجام شده این سامانه با همکاری یکی از نمایندگان بیمه توانسته به این اطلاعات دسترسی پیدا کند.

بنا براین گزارش، بخشی از اطلاعات در اختیار  سامانه مزبور است چرا که این سامانه به دلیل فعالیت در حوزه پرداخت عوارض خودرو قاعدتا دارای یکسری اطلاعات خودرویی است اعم از  پلاک خودرو .. و از طرفی نماینده و یوزر بیمه نیز دارای اطلاعات بیمه گذاران است که با مطابقت دادن این اطلاعات داده های مد نظر استخراج شده است.

در واقع اطلاعات خودرویی در اختیار نماینده بیمه قرار داده شده و در مقابل وی نیز اطلاعات بیمه ای را در اختیار این سامانه قرار داده است به عبارتی دیتای خودروئی از طرف سامانه و پسوورد از طرف نماینده و در نهایت با تطبیق این دیتاها اطلاعات بیمه گذاران بدست می آید.

در حالیکه برخی نیز معتقدند ممکن است اطلاعات بیمه ای هک شده باشد؛ اما پیگیری ها نشان می دهد هیچ هکی اتفاق نیفتاده و اطلاعات با رد و بدل شدن بین این سامانه و نماینده، به بیمه گذاران پیامک شده است.

شنیده ها حاکی است، نماینده متخلف شناسایی شده است.

  به نظر می رسد، جهت جلوگیری سواستفاده از اطلاعات بیمه گذاران توسط برخی نمایندگان و شبکه فروش، باید مقررات سخت گیرانه تری اعمال شود.

 

 

خبر پیشنهادی

این مطلب را به اشتراک بگذارید