انتقال سهام بیمه سرمد از بازار پایه به بازار فرابورس

مدیرعامل بیمه سرمد با اشاره به انتقال سهام بیمه سرمد از بازار پایه به بازار فرابورس در سال 99 گفت:. مقدمات این انتقال انجام شده است و در سال جاری این اتفاق رخ خواهد داد. سرمایه شرکت نیز از 2100 میلیارد ریال به 2500 میلیارد ریال افزایش خواهد یافت و همچنین گزارش توجیهی برای افزایش سرمایه به 4000 میلیارد ریال نیز تهیه خواهد شد که در مجمع فوق العاده به سمع سهامداران خواهد رسید.

انتقال سهام بیمه سرمد از بازار پایه به بازار فرابورس

به گزارش ریسک نیوز، در جریان برگزاری مجمع عمومی عادی سالانه این شرکت، مهدوی مدیرعامل سرمد در تشریح اقدامات شرکت در سال 98 گفت: در هفت سالی که از فعالیت بیمه سرمد می‌گذرد، شرکت همراه رتبه توانگری را کسب کرده است. کسب رتبه یک توانگری در این سال‌ها در حالی اتفاق افتاده که پرتفوی شرکت هم رشد زیادی داشته و فروش شرکت افزایش یافته است .
مهدوی افزود: بیمه سرمد در میان 31 شرکت بیمه‌ای، از نظر توانگری در رتبه هشتم قرار دارد که طبق محاسبات انجام شده، امسال نیز خواهیم توانست  رتبه خوبی را در میان شرکت‌های بیمه‌ای در این بخش به دست آوریم.
مدیرعامل سرمد درباره میزان حق بیمه تولیدی شرکت در سال 98 هم گفت: در حق بیمه تولیدی، بیمه سرمد رشد 68 درصدی را نسبت به سال گذشته تجربه کرده است که سرمد را در رتبه هفدهم در بین شرکت‌های بیمه قرار می‌دهد.
 مهدوی به این نکته هم اشاره کرد که این رشد، باعث شده که سهم بیمه سرمد در بازار بیمه کشور به 1.6 درصد برسد، در حالیکه افق شرکت برای سال 98 کسب سهم 1.4 درصدی از بازار بوده است.
مدیرعامل سرمد در ادامه به نسبت ضریب خسارت پرداختی بیمه سرمد اشاره کرد و گفت: سهم بیمه سرمد از خسارت پرداختی در بازار 1.08 درصد است که از این جهت، رابطه معناداری بین سهم حق بیمه و سهم خسارت پرداختی وجود دارد.
ترکیب پرتفوی سرمد نکته دیگری بود که مهدوی به آن اشاره کرد و گفت: در صنعت بیمه سهم حق بیمه ثالث، حدود 37 درصد است که این سهم در بیمه سرمد تنها 10 درصد است. پایین بودن سهم حق بیمه ثالث در پرتفوی بیمه سرمد می‌تواند باعث کاهش نگرانی‌ها در بین سهامداران شود. سهم بیمه‌های آتش‌سوزی سهم در صنعت هم 4 درصد است و این سهم در بیمه سرمد به 9 درصد رسیده است. سهم در بیمه‌های زندگی هم در بیمه سرمد به 17 درصد رسیده در حالیکه این میزان در صنعت 15 درصد است.
مهدوی در مورد رشد سهام شرکت در سال 98 هم گفت: این رشد در مقایسه با مدت مشابه 340 درصد بوده و بازدهی سرمایه‌گذاری‌های شرکت هم 259 درصد بوده که این میزان در بازار تنها 186 درصد بوده است.
مهدوی در ادامه به خدمات نوین بیمه سرمد برای مشتریان هم اشاره کرد و راه‌اندازی مرکز تماس 1516 و سامانه ارزیابی پروژه‌های بیمه‌ای را از موفقیت‌های بزرگ سرمد در سال گذشته دانست.
مدیرعامل بیمه سرمد گفت: برای سال 1399 هم قدم‌های جدیدی برداشته خواهد شد که از آن جمله می‌توان به انتقال سهام از بازار پایه به بازار فرابورس اشاره کرد. مقدمات این انتقال انجام شده است و در سال جاری این اتفاق رخ خواهد داد. سرمایه شرکت نیز از 2100 میلیارد ریال به 2500 میلیارد ریال افزایش خواهد یافت و همچنین گزارش توجیهی برای افزایش سرمایه به 4000 میلیارد ریال نیز تهیه خواهد شد که در مجمع فوق العاده به سمع سهامداران خواهد رسید.

خبر پیشنهادی

این مطلب را به اشتراک بگذارید