بررسی حادثه آتش سوزی کلینیک سینا اطهر از زاویه ای دیگر/ یونس مظلومی

صرف نظر از اینکه بیمه گر بیمه آتش سوزی ساختمان کلینیک سینا اطهر، بیمه گر بیمه مسئولیت مسئول فنی بیمارستان تعهدات بسیار بالاتری را متحمل خواهد شد و اگر این مسئولیت تحت پوشش بیمه قرارنگرفته باشد مسئول فنی بیمارستان لازم است خود را برای پرداخت غرامت دیه جانباختگان آماده نماید.

بررسی حادثه آتش سوزی کلینیک سینا اطهر از زاویه ای دیگر/ یونس مظلومی

حادثه کلینیک «سینا اطهر» اولین حادثه از این نوع نبوده ‌و یقینا آخرین نیز نخواهد بودحادثه دلخراش دیگری که قلب ‌و روح هر انسانی را جریحه دار می کند.

پیاده سازی اصول اولیه و ابتدایی مدیریت ریسک در مراکز این چنینی می‌تواند احتمال بروز حوادث مشابه را به حداقل برساند. مراکز ارائه خدمات درمانی از جمله جاهایی هستند که وزارت بهداشت می بایست در زمان تمدید مجوز فعالیت از پیاده سازی اصول اولیه و‌مبانی مدیریت ریسک در آنها اطمینان حاصل نماید.

کپسولهای اکسیژن که در بیمارستان‌ها و کلینیک ها برای انجام بیهوشی و یا استفاده در بخش‌های مراقبت ویژه استفاده میشود در صورت عدم رعایت اصول ایمنی به مثابه بمب عمل میکند و علاوه بر ایجاد انفجار به سرعت باعث گسترش دامنه آتش سوزی میشود برای استفاده از این کپسولها و اتصال آن به دستگاه بیهوشی و یا ونتیلاتور به هیچ عنوان نباید از گریس و یا هر روان کننده دیگری استفاده شود امری که از دلایل اصلی انفجار و یا آتش سوزی کپسولهای اکسیژن می باشد.

نظارت بر رعایت اصول ایمنی در مراکز درمانی بر عهده مسئول فنی مرکز مربوطه می‌باشد کاری که وزارت بهداشت در شرح وظایف مسئول فنی بیمارستان این موارد را درج نموده است.

در موارد مشابه این حادثه و در جریان رسیدگی توسط محاکم برای تعیین مقصر و یا مقصرین حادثه بیشترین درصد قصور و یا حتی ۱۰۰٪  تقصیر برای مسئول فنی کلینیک تعیین میشود.

مسئول فنی بیمارستان متعهد است که همیشه از رعایت اصول ایمنی در فرایند درمان و معالجه بیماران اطمینان حاصل کرده باشد و درصورت عدم رعایت اصول ایمنی از انجام عمل های جراحی الکتیو( غیر اورژانسی) جلوگیری نماید.


صرف نظر از اینکه بیمه گر بیمه آتش سوزی ساختمان کلینیک، بیمه گر بیمه مسئولیت مسئول فنی بیمارستان تعهدات بسیار بالاتری را متحمل خواهد شد و اگر این مسئولیت تحت پوشش بیمه قرارنگرفته باشد فرد مذکور لازم است خود را برای پرداخت غرامت دیه جانباختگان آماده نماید.

خبر پیشنهادی

این مطلب را به اشتراک بگذارید