عملکرد ده شرکت کوچک بازار بیمه از منظر مانده دارائی ها را ببینید / بیمه گری یا سرمایه گذاری مساله این است!+نمودار

با مرور عملکرد شرکت‌های کوچک‌تر بیمه‌ای و مقایسه آنها با شرکت‌های بزرگ (که در گزارش پیشین به آن پرداخته شد) اگر چه نشان از بهبود وضعیت سودآوری این شرکت‌ها نسبت به سال 97 دارد. به گونه‌ای که در اغلب این شرکت‌ها رشد سوددهی، کاهش زیان انباشته یا رشد سود انباشته به وضوح مشهود است؛ اما نکته قابل توجه آن که بخش عمده‌ای از این سوددهی مدیون فعالیت‌های شرکت در حوزه سرمایه‌گذاری است و اغلب شرکت‌ها در عرصه بیمه‌گری توفیق چندانی به دست نیاورده‌اند.

عملکرد ده شرکت کوچک بازار بیمه از منظر مانده دارائی ها را ببینید / بیمه گری یا سرمایه گذاری مساله این است!+نمودار

به گزارش ریسک نیوز به نقل از بیمه داری نوین براساس آمارهای منتشر شده در سامانه کدال، از میان 23 شرکت بیمه‌ای پذیرفته شده در بازار سرمایه، در پایان سال 98 تعداد 10 شرکت مانده دارایی کمتر از 20 هزار میلیارد ریال داشته‌اند.

هر چند وزن و تاثیرات این شرکت‌ها نسبت به شرکت‌های بزرگ بیمه‌ای در بازار و اقتصاد کشور بسیار کم است اما این شرکت‌ها نیز در محیط بیمه‌ای کشور در حال فعالیت‌اند و تمامی متغیرهای موجود در بازار (حتی در مقیاس شدیدتر از شرکت‌های بزرگ) می‌تواند بر روی آنها اثرگذار باشد.

این گزارش به بررسی عملکرد شرکت‌های بیمه‌ای کوچک (به طور قراردادی شرکت‌هایی که مانده دارایی‌های آنها در پایان سال 98 از 20 هزار میلیارد ریال کمتر است) در سال 98 و مقایسه آن با سال 97 می‌پردازد.

بیمه نوین: بررسی‌ها نشان می‌دهد عملکرد بیمه نوین در سال 98 نسبت به سال 97 در تمامی حوزه‌ها با بهبود نسبی همراه بوده است. در حق بیمه دریافتی این شرکت در سال 98، به رشد 28 درصدی دست یافته این در حالی است که خسارت پرداختی شرکت در این مدت 69 درصد رشد داشته است.

با این وجود سود شرکت از محل عملیات بیمه‌ای تنها 14 درصد افزایش پیدا کرده است. همچنین صعود 41 درصدی درآمد سرمایه‌گذاری‌ها و سایر درآمدهای غیرعملیاتی موجب شده شرکت در سال 98 با رشد 31 درصدی سود خالص همراه شود. با این روند بیمه نوین که در سال قبل موفق به جبران زیان انباشته شده بود در سال 98 بر سود انباشته خود افزود تا به میزان قابل توجهی سهامداران خود را به سوددهی در سال‌های بعد امیدوار سازد.
بیمه نوین از معدود شرکتهای این گروه  است که عملیات بیمه گری اش با بهبود همرا بوده است.

بیمه رازی: کسب بازدهی چشمگیر در حوزه سرمایه‌گذاری مهمترین شاخصه عملکرد شرکت بیمه رازی در سال 98 به شمار می‌رود. اما به دلیل عدم انتشار جزئیات صورت‌های مالی سال 98 شرکت، درخصوص چگونگی به دست آمدن این بازدهی اطلاعاتی در دست نیست. با این وجود، جهش چشمگیر درآمد سود سرمایه‌گذاری‌ها باعث شده تا عملکرد ضعیف شرکت در زمینه بیمه‌گری جبران شده و شرکت پس از چند سال زیان‌دهی سودآور شود. هر چند با این سودآوری، شرکت از شمول ماده 141 قانون تجارت رهایی یافته اما همچنان دارای زیان انباشته است. در حوزه بیمه‌گری حق بیمه دریافتی شرکت با رشد 15 درصدی و خسارت پرداختی با افزایش 7 درصدی همراه شده است. این موضوع موجب شناسایی زیان 1,012 میلیارد ریالی در این حوزه شده؛ با این وجود این رقم زیان در حوزه بیمه‌گری نسبت به زیان 3,066 میلیارد ریالی سال 97 کمتر است.

بیمه سینا: رشد 58 درصدی حق بیمه دریافتی در کنار افزایش 46 درصدی خسارت پرداختی باعث شد تا برخلاف دیگر شرکت‌های گروه، بیمه سینا در عملکرد بیمه‌گری خود نسبت به سال 97 با پیشرفت قابل توحه همراه شده به گونه‌ای که کارنامه زیانبار خود در این حوزه در سال 97 را در سال 98 به عملکردی سودده تبدیل کرده است. این امر در کنار کسب بازده حدود 44 درصدی در حوزه سرمایه‌گذاری‌ها و افزایش حدود سه برابری درآمد ریالی این حوزه باعث شد تا عملکرد نهایی شرکت از زیان‌دهی خارج شده و بیمه سینا بتواند در سال 98 خود 910 میلیارد ریال سود شناسایی کند. با این سوددهی شرکت موفق شده زیان انباشته خود در پایان سال 97 را به سود انباشته در پایان سال 98 تبدیل کند.

بیمه سرمد: بیمه سرمد رتبه سوم را در میان شرکت‌های گروه از حیث نرخ رشد دارایی‌ها دارد. با وجود رشد 59 درصدی حق بیمه دریافتی در سال 98، سود شرکت در حوزه بیمه‌گری در این سال با کاهش حدود 47 درصدی همراه شده است. با این حال بررسی‌ها نشان می‌دهد این ضعف عملکرد در حوزه سرمایه‌گذاری‌ها تا حد زیاد جبران شده به گونه‌ای که رقم درآمدها در این زمینه با رشد حدود 4 برابری همراه شده است. بازدهی سرمایه‌گذاری‌های شرکت در این سال حدود 35 درصد بوده که در مجموع رقمی قابل قبل به شمار می‌رود. (مانده سرمایه‌گذاری‌های شرکت با سررسید بلندمدت است). در نهایت سود خالص شرکت در سال 98 با رشد 7 درصدی همراه شده است.

بیمه تجارت نو: شرکت بیمه تجارت نو نیز با وجود تازه‌تاسیس بودن، گرفتار حجم انبوهی از مطالبات شده به گونه‌ای که این قلم از دارایی‌ها بیش از 33 درصد از دارایی‌های شرکت را به خود اختصاص داده است. سهم سرمایه‌گذاری‌ها در سبد دارایی‌های این شرکت نیز حدود 37 درصد است که براساس بررسی‌ها، بازده میانگین آنها در سال 98 حدود 54 درصد بوده که موجب شده شرکت از این حیث رتبه دوم را در بین شرکت‌های گروه از آن خود کند. در زمینه بیمه‌گری رشد 2 برابری حق بیمه دریافتی شرکت در سال 98، باعث شده این شرکت از این حیث در رتبه سوم جای داشته باشد. با این وجود، جهش حدود 355 خسارت پرداختی موجب شد تا سود عملیات بیمه‌ای تجارت نو در این سال تنها 165 درصد و سود خالص شرکت 254 درصد رشد داشته باشد.

بیمه آرمان: بیمه آرمان در کنار بیمه حافظ یکی از دو شرکتی است که میزان حق بیمه دریافتی آن در سال 98 نسبت به سال 97 با کاهش همراه شده است. با این حال تغییرات در سایر هزینه‌های بیمه‌ای از جمله ذخایر باعث شده تا در نهایت عملیات بیمه‌ای شرکت با سود قابل توجه 812 میلیارد ریالی همراه شود. حاصل عملکرد شرکت در حوزه سرمایه‌گذاری‌ها کسب بازدهی قابل توجه حدود 47 درصدی بوده که این شرکت را در رتبه سوم بهترین عملکرد سرمایه‌گذاری در میان تمامی شرکت‌های گروه قرار داده است. این موضوعات باعث شده بیمه آرمان پس از چند سال از ناحیه زیان خارج شده و سود 550 میلیارد ریالی شناسایی کند. این سوددهی شرکت را تا حد زیادی از شمول ماده 141 قانون تجارت خارج کرده اما همچنان زیان انباشته دارد. در سبد دارایی‌ها، بیش از 53 درصد دارایی‌های این شرکت به صورت مطالبات از بیمه‌گذاران و سایر مطالبات است و حدود 15 درصد از دارایی‌ها به سرمایه‌گذاری اختصاص یافته است. با این حال بررسی‌ها نشان می‌دهد این سبد نسبت به سال قبل پویاتر شده است.

بیمه تعاون: این شرکت نیز با 44 درصد بیشترین سهم از دارایی‌ها را به مطالبات از بیمه‌گذاران و نمایندگان اختصاص داده است که این موضوع باعث شده است کیفیت دارایی‌های شرکت که به شدت تحت تاثیر قرار بگیرد. نکته جالب در این زمینه آن که وزن این طبقه دارایی‌ها درپایان سال 97 در این شرکت بیش از 50 درصد بوده که مدیریت توانسته اندکی آن را کاهش دهد. در بخش عملکرد بیمه‌ای، هر چند حق بیمه دریافتی شرکت با رشد حدود 93 درصدی همراه شده اما افزایش قابل توجه در رقم خسارت‌های پرداختی و سایر هزینه‌های بیمه‌ای باعث شده تا سود بیمه تعاون در این حوزه نسبت به سال 97 با افت 5 درصدی همراه شود. با این حال شرکت توانسته این عقب‌ماندگی را در بخش سرمایه‌گذاری‌ها جبران نماید به گونه‌ای که سود خالص شرکت نسبت به سال 97 با رشد 18 درصدی همراه شده است.

بیمه میهن: روند عملیات بیمه‌ای شرکت بیمه میهن در سال‌های اخیر حکایت از پیشرفت قابل توجه آن در این حوزه دارد به گونه‌ای که سود شرکت از این محل در سال 98 با افزایش حدود 140 درصدی همراه شده است. این موضوع در کنار افزایش درآمد سرمایه‌گذاری‌ها موجب شده تا بیمه میهن پس چند سال زیان‌دهی وارد ناحیه سود شود. با این حال، هر چند این شرکت سال 98 را با سود به پایان برده، شمول ماده 141 اصلاحیه قانون تجارت همچنان آن را تهدید می‌کند. ترازنامه شرکت نیز نشان از آن دارد که وزن دارایی‌های ثابت میهن نسبت به دیگر شرکت‌های گروه بسیار زیاد است که همین امر باعث شده شرکت نتواند از بخشی از دارایی‌های خود به صورت بهینه استفاده کند.

بیمه زندگی خاورمیانه: تازه‌تاسیس بودن این شرکت باعث شده تا با وجود میزان دارایی بسیار کم درآمدها شرکت در سال 98 نسبت به سال 97 با رشد 129 درصدی همراه شود که  دومین نرخ رشد بالا در میان شرکت‌های بیمه است. این موضوع در کنار ثبت پایین‌ترین نسبت خسارت (حدود 13 درصد) باعث شده بیمه خاورمیانه بالاترین نرخ حاشیه سود خالص و حاشیه سود ناخالص در میان شرکت‌های هم‌گروه را داشته باشد. برگ برنده بزرگ دیگر بیمه خاورمیانه در قیاس با سایر شرکت‌های همگروه پایین بودن مطالبات و اختصاص حدود 70 درصد از دارایی‌ها به سرمایه‌گذاری‌هاست که باعث شده این شرکت یکی از مولدترین سبد دارایی را در میان شرکت‌های بیمه داشته باشد. با این همه آن چه مسلم است بیمه زندگی خاورمیانه در ابتدای راه و در مرحله رشد قرار دارد و برای مقایسه عملکرد آن با دیگر شرکت‌ها به چند سال زمان نیاز است.

بیمه حافظ: بیمه حافظ به لحاظ مانده دارایی‌ها کوچکترین شرکت بورس به شمار می‌رود. عملکرد شرکت در سال 98 نشان می‌دهد حق بیمه دریافتی این شرکت نیز تنها 526 میلیارد ریال بوده که این رقم نسبت به سال 97 ریزش حدود 49 درصدی را نشان می‌دهد. نکته قابل توجه آن که بیمه حافظ تنها شرکت بیمه است در سال 98 با کاهش حق بیمه دریافتی مواجه شده است. همچنین این شرکت بالاترین نسبت خسارت را در میان شرکت‌های بیمه‌ای دارد. با این همه کاهش قابل توجه در سایر هزینه‌های بیمه‌ای (به غیر از خسارت پرداختی) باعث شده تا سود عملیات بیمه‌ای شرکت نسبت به سال 97 با افزایش 146 درصدی همراه شود. این موضوع در کنار سودآوری درآمد سرمایه‌گذاری‌ها بیمه حافظ را در یک شرکت زیان در سال 97 به یک شرکت سودده در سال 98 تبدیل کرده است. با این حال حقوق صاحبان سهام شرکت همچنان منفی بوده و بیمه حافظ در شمول ماده 141 اصلاحیه قانون تجارت قرار دارد.

با مرور عملکرد شرکت‌های کوچک‌تر بیمه‌ای و مقایسه آنها با شرکت‌های بزرگ (که در گزارش پیشین به آن پرداخته شد) نشان از بهبود وضعیت سودآوری این شرکت‌ها نسبت به سال 97 دارد. به گونه‌ای که در اغلب این شرکت‌ها رشد سوددهی، کاهش زیان انباشته یا رشد سود انباشته به وضوح مشهود است. نکته قابل توجه آن که بخش عمده‌ای از این سوددهی مدیون فعالیت‌های شرکت در حوزه سرمایه‌گذاری است و شرکت‌ها در عرصه بیمه‌گری توفیق چندانی به دست نیاورده‌اند.

خبر پیشنهادی

این مطلب را به اشتراک بگذارید