اطلاق کلمه بیمه به اوراق اختیار فروش درست نیست

انجمن حرفه ای صنعت بیمه به خبر بیمه سهام که از سوی هاشمی نژاد مدیرعامل گروه مالی ساتا و بیگدلی مدیرعامل بانک ملت اعلام شده واکنش نشان داد .

اطلاق کلمه بیمه به اوراق اختیار فروش درست نیست

به گزارش ریسک نیوز در حالیکه این دو مجموعه از اجرای طرح بیمه سهام در قالب  «اوراق اختیار فروش تبعی» خبر می دهند ، مسعود حجاریان مدیرعامل انجمن حرفه ای صنعت بیمه گفت: اطلاق کلمه بیمه به اوراق اختیار فروش درست نیست.

حجاریان به مثلث مالی گفت:
بیمه تعهدی است که شرکتهای بیمه بر اساس قانون و مصوبات شورای عالی بیمه قبول می کنند . تعهد بیمه گران درصورت وقوع حادثه تحت پوشش بیمه نامه در مدت اعتبار آن است.

وی یاد آور شد: اوراق اختیار فروش از جمله ابزارهای بازار سرمایه است که مطابق قانون به تصویب شورای عالی بورس رسیده است و به دارنده آن اختیار می دهد که سهام مندرج در اوراق را در سررسید به قیمت معین به صادرکننده اوراق بفروشد .

وی تاکید کرد : این دو ماهیتن متفاوت هستند و اطلاق کلمه بیمه به اوراق اختیار فروش ،  درست نیست .

خبر پیشنهادی

این مطلب را به اشتراک بگذارید