معرفی نمونه‌هایی از مبارزه نظام‌مند با پدیده تقلب بیمه‌ای مبتنی بر تحلیل اطلاعات در صنعت بیمه

رویکردهای گذشته‌نگر که تلاش‌های غیراخلاقی اشخاص را برای کسب سود از طریق سازوکار بیمه شناسایی و عمل فریب‌کارانه را مجازات می‌کند، مستلزم هماهنگی تلاش‌ها توسط سه طرف است: اول توسعه محیط بازار توسط «صنعت بیمه» به طوری که به ادعاهای اصیل و معتبر احترام گذاشته شود. دوم اصلاح محیط قانونی توسط «دولت» و حمایت دولت در سطوح ملی و فراملی به نحوی که تقلب بیمه‌ای یک جرم بدون استثنا تلقی شود. سوم: ارائه مبنای نظری با حمایت تجربی توسط «دانشگاهیان» برای توسعه و ارتقاء برنامه‌های جلوگیری یا کشف تقلب.

 معرفی نمونه‌هایی از مبارزه نظام‌مند با پدیده تقلب بیمه‌ای مبتنی بر تحلیل اطلاعات در صنعت بیمه

به گزارش ریسک نیوز به نقل از  روابط عمومی پژوهشکده بیمه فصل اول این شماره به مقاله "علم تجزیه و تحلیل برای کشف تقلب بیمه‌ای؛ یک مطالعه تجربی" اختصاص یافته است. در این مقاله روشی برای تجزیه و تحلیل داده‌ ارائه شده که می‌تواند نقش کلیدی در کشف تقلب ایفا نماید. همچنین تصریح شده است که صرف زمان و تمرکز بر متغیرهایی نظیر جمعیت شناسیِ مطالبه کنندگان خسارت، خصوصیات ادعای خسارت و نوع بیمه‌نامه وسیله نقلیه مورد استفاده می‌تواند شرکت‌های بیمه را در شناسایی و کشف تقلب یاری نماید.
در فصل دوم با موضوع "شاخص‌ها یا پرچم‌های قرمز برای رسیدگی به خسارات بیمه‌ای مشکوک به تقلب" لیست شاخص‌های تقلب بیمه‌ای، معروف به "پرچم قرمز"  ارائه شده و سه گروه از شاخص‌های عمومی، شاخص‌های تخصصی و شاخص‌های تخصصی/سوالی معرفی می‌گردد. وجود پرچم های قرمز مؤید وجود تقلب نیست و تنها ضرورت بررسی بیشتر در مورد پرونده خسارت را نشان می‌دهد.
فصل سوم  این دو ماهنامه، به مقاله "سیستم شناسایی تقلب بیمه‌ای چند رشته‌ای؛ رویکردی با هدایت دولت در کره جنوبی" و برنامه کشف تقلب بیمه‌ای در کره جنوبی اختصاص یافته و مطالعات موجود پیرامون تجربیات صنعت بیمه با استفاده از تکنولوژی پیشرفته و کمک دولت به صنعت بیمه برای مقابله با تقلب در کشورهای منتخب را مورد بررسی قرار داده است. یافته‌های این مقاله نشان می‌دهد که رویکردهای گذشته‌نگر که تلاش‌های غیراخلاقی اشخاص را برای کسب سود از طریق سازوکار بیمه شناسایی و عمل فریب‌کارانه را مجازات می‌کند، مستلزم هماهنگی تلاش‌ها توسط سه طرف است: اول توسعه محیط بازار توسط «صنعت بیمه» به طوری که به ادعاهای اصیل و معتبر احترام گذاشته شود. دوم اصلاح محیط قانونی توسط «دولت» و حمایت دولت در سطوح ملی و فراملی به نحوی که تقلب بیمه‌ای یک جرم بدون استثنا تلقی شود. سوم: ارائه مبنای نظری با حمایت تجربی توسط «دانشگاهیان» برای توسعه و ارتقاء برنامه‌های جلوگیری یا کشف تقلب.

متن کامل مقالات درج شده در پنجاه و پنجمین شماره گزارش موردی در آدرس  http://lib.irc.ac.ir/302/-/document_library_display/3fKM/view/100531   قابل دسترسی است.

خبر پیشنهادی

این مطلب را به اشتراک بگذارید