تداوم نشستهای کم ثمر بیمه گران با مجلسی ها / مغفول ماندن انتظارات صنعت بیمه از مجلس

در حالیکه در جلسه کمیسیون اقتصادی مجلس با اهالی صنعت بیمه در روز گذشته انتظار می رفت که بیمه گران به بیان نقطه نظرات و چالش های موجود بپردازند، این نمایندگان مجلس بودند که تریبون سخن را در دست گرفتند.

وزیر اقتصاد و رئیس کل بیمه در مجلس و دولت2

به گزارش ریسک نیوز، روز گذشته نشست کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با مدیران صنعت بیمه کشور به همراه وزیر اقتصاد برگزار شد.

اما آنچه که در این نشست تخصصی نمود یافته تمرکز جلسه بر سخنرانی نمایندگان مجلس بوده نه بیمه گران این در حالی است که در این جلسه بیش از هر چیزی باید بر شنیدن سخنان اهالی صنعت بیمه تمرکز می شده است.

در میان بیش از دهها مدیر بیمه ای شرکت کننده در این جلسه تنها سخنرانی رئیس کل بیمه مرکزی ، دبیر کل سندیکای بیمه گران و یکی از مدیران عامل صورت پذیرفته که البته گویا با انتقاداتی از سوی دبیر کل مبنی بر نیاز به وقت بیشتر جهت ایراد سخنان نیز همراه بوده است.

بر اساس اخبار موجود، اغلب اعضاء کمیسیون اقتصادی مجلس در این جلسه صحبت کرده و توقعات  خود را به صنعت بیمه وارد آورده اند.

اگرچه توقع از بیمه های بازرگانی سالهاست که از سوی نهادهای حاکمیتی مسبوق به سابقه است و این را می توان در انواع و اقسام عوارض تحمیلی و مالیات های مختلف به صورت واضح مشاهده کرد.

آنچه که مسلم است، این جلسه باید مامنی برای شنیده شدن سخنان مدیران عامل صنعت بیمه می بود تا در یک فضای تخصصی بیمه گران بتوانند چالش های موجود را برای نمایندگان ملت بازگو کرده و در نهایت جلسه به ارائه راهکارهای تخصصی بینجامد نه اینکه تریبون بیشتر در اختیار نمایندگان مجلسی باشد که همیشه و با هر تریبونی قادرند صدای خود را به گوش همگان برسانند.

یکی از ایراداتی که همیشه بر نحوه دیدگاه برخی نمایندگان مجلس حاکم بوده این است که به شرکتهای بیمه بازرگانی نگاه خدماتی دارند این در حالی است که در نهایت بیمه های بازرگانی باید سودآور باشند تا بتوانند در بعد ملی و اقتصاد کلان کشور اثرگذار باشند.

انتظارات و توقعات مختلف از شرکتهای بیمه بازرگانی از سوی برخی نمایندگان مجلس و نهاد های نظارتی بالادستی می تواند ریشه در عدم اشراف و آگاهی آنها نسبت به نحوه کارکرد این شرکتهای تخصصی باشد.

به هر روی به نظر می رسد، مادامی که مجلسی ها و اعضاء کمیسیون های اقتصادی مجلس با آگاهی و علم نسبت به فعالیت ماهوی بیمه در اینگونه جلسات شرکت نکنند ، این دورهمی ها  نمی تواند به نتیجه مطلوب برای صنعت بیمه و در نهایت کلیه ذینفعان منجر گردد.

از طرفی انتظار می رفت، از دهها مدیربیمه ای شرکت کننده در این نشست، حداقل بیش از نیمی از انها بتوانند با طیب خاطر فضای واقعی شرکتهای بیمه بازرگانی را برای مجلسی ها تشریح کنند نه اینکه این نشست ، فرصتی باشد برای نمایندگان و اعضاء کمیسیون اقتصادی مجلس تا انتظارات خود را از صنعت بیمه مجددا بازگو کنند.

اگرچه ترتیب دادن این دست جلسات می تواند در نوع خود مفید باشد و در تعامل صنعت بیمه  با سایر نهادهای نظارتی بالادستی موثر افتد، اما نهادهای حاکمیتی باید برای نتیجه بخشی این نشستها، امکان ایجاد فضای تعاملی دوطرفه را برای سایر صنایع مهیا کنند.

خبر پیشنهادی

این مطلب را به اشتراک بگذارید