توصیه ای به شرکت های بیمه در حوزه بیمه های دریایی در شرایط ویژه فعلی

تمدید اعتبار گواهینامه های مرتبط با کشتی و خدمه بدون انجام بازرسی توسط موسسات رده بندی به دلیل پیشگیری از ابتلا به ویروس کرونا و پیشگیری از شیوع آن و بالطبع وجود محدودیت ها در تردد کارشناسان و بازرسان این موسسات جهت ورود به شناورها، موضوع مهمی است که بیمه گران فعال در این حوزه باید به آن توجه ویژه ای نمایند.

توصیه ای به شرکت های بیمه در حوزه بیمه های دریایی در شرایط ویژه فعلی

به گزارش ریسک نیوز،رضا محمد علی بیگی ، مدرس و کارشناس مدیریت ریسک های دریایی   می گوید:

موسسات بیمه باید در قالب طرحی حساب شده و هوشمندانه، تغییر در احتمال وقوع ریسک های تعهد شده شان را به دلیل عدم انجام بازرسی از کشتی توسط موسسات رده بندی، طوری مدیریت کنند که تردد شناورها با چالش مواجه نشوند، به ویژه شناورهای تجاری اقیانوس پیمایی که حامل کالاهای اساسی و ضروری برای کشور هستند.

تشکیل کار گروه یا ستادی متشکل از خبرگان مدیریت ریسک در حوزه صنعت حمل و نقل دریایی به اتفاق خبرگان بیمه ای و اکچوئرهای آگاه در این حوزه، به بیمه گران کمک میکند تا در کوتاهترین زمان ممکن و با بهترین سیاست و هوشمندانه ترین اقدام، طرحی را تدوین و اجرایی نمایند که نتیجه اش هم برای بیمه گر و هم برای بیمه گذار رضایت بخش باشد.

در پایان ذکر دو نکته مهم و ضروری است:

۱- تاکنون اجماعی بین المللی در خصوص یافتن راه حلی برای پایان دادن به این اپیدمی به دست نیامده و شاید تا ۲ سال آینده، روند کنونی ادامه داشته باشد. پس می طلبد که بیمه گران هر چه زودتر دست به اقدام بزنند و منتظر بهبود اوضاع شیوع این ویروس نشوند.

۲- در صورت وقوع حوادث دریایی منجر به خسارت، نوع و میزان خسارت به قدری متنوع و زیاد است که بیمه گر یا گروهی از بیمه گران را با چالش های اساسی مواجه خواهد نمود.

خبر پیشنهادی
بررسی سرمایه گذاری های شرکتهای بیمه با نگاهی به بیمه زندگی

کارنامه شرکتهای بیمه از منظر ترکیب سبد سرمایه گذاری و بیمه ای + نمودار ( قسمت اول)


این مطلب را به اشتراک بگذارید