بخشنامه قوه قضائیه در پی انتشار مقاله ای در ریسک نیوز؛

مجوز استعلام سوابق بیمه نامه از سامانه بیمه مرکزی صادر شد

در پی درج مقاله ای در ریسک نیوز به قلم مصطفی عبدالملکی، اداره کل اسناد و امور مترجمان قوه قضاییه طی بخشنامه ای ، مجوز استعلام سوابق بیمه نامه از سامانه بیمه مرکزی را اعلام و تاکید کرد: استعلام سوابق بیمه نامه ها جهت اصالت سنجی و بررسی صحت مندرجات از طریق سامانه مربوطه امکان پذیر است.

مجوز استعلام سوابق بیمه نامه از سامانه بیمه مرکزی صادر شد
 
به گزارش ریسک نیوز در پی درج مقاله ای  با عنوان چالش بیمه گذاران و دارالترجمه های رسمی با قلم مصطفی عبدالملکی قوه قضائیه  واکنش نشان داده و در این راستا اداره کل اسناد و امور مترجمان قوه قضاییه بخشنامه ای صادر کرد.
لازم بذکر است، در این مقاله تاکید شده بود، چرا با توجه به اینکه امکان تایید و استعلام اصالت سوابق بیمه نامه خودرو از طریق سایت بیمه مرکزی ج.ا.ایران برای همگان فراهم شده است، دارالترجمه های رسمی مراجعین را به سوی صنعت بیمه جهت تایید فیزیکی اصالت سوابق مذکور سوق می دهند؟
پیگیری ها نشان می دهد انتشار این مقاله از سوی رسانه ریسک نیوز سبب واکنش به موقع قوه قضائیه شد به طوریکه در بخشنامه ابلاغی تاکید شده است:
با توجه به توسعه دولت الکترونیک و نظر به شیوع بیماری کرونا و اجتناب از مراجعات حضوری شهروندان و با عنایت به ایجاد سامانه میز خدمت الکترونیک بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران به آدرس www.centinsur.ir وقابلیت اعتماد به صحت و اعتبار داده های این سامانه، استعلام سوابق بیمه نامه ها جهت اصالت سنجی و بررسی صحت مندرجات از این طریق مورد پذیرش می باشد. از اینرو مقرر می دارد:
۱- مترجمان رسمی به آدرس مزبور مراجعه و نسبت به تطبیق اطلاعات و مندرجات اقدام نمایند.
۲- با توجه به استعلام اصالت از طریق سامانه مربوطه، جهت رعایت بند (۱) ماده (۴۰) آیین نامه اجرایی، در پایان ترجمه مطابقت ترجمه با منبع اصالت سنجی (ادرس صفحه الکترونیکی) تصدیق و با قید تاریخ توسط مترجم مهر و امضا صورت گیرد.
 
 

.

خبر پیشنهادی

این مطلب را به اشتراک بگذارید