چالش نمایندگان دو شغله؛ پیشگیری مقدم بر نظارت!

حال چرا با این همه تاکید بر تک شغله بودن نماینده بیمه هیچ وقت از متقاضیان اخذ نمایندگی بیمه سوابق بیمه ای پایه مثل بیمه تامین اجتماعی، بیمه خدمات درمانی اخذ نمی شود تا اگر شخصی در جایی مشغول به کار می باشد از ورود او به صنعت بیمه جلوگیری شود؟ // آیا صنعت بیمه به حیات خلوت عده ای که حتی به مفاد آیین نامه ای که بعدها به استناد مواد آن درخواست احقاق حق خود را از شرکت های بیمه دارند، تبدیل شده است؟

چالش نمایندگان دو شغله؛ پیشگیری مقدم بر نظارت!

مصطفی عبدالملکی / شعبان لطیفی : علی ر غم اینکه شاید برخی نقطه آغاز بیمه در ایران را پس از تأسیس شرکت سهامی بیمه ایران در سال 1314 و پس از آن با تصویب قانون بیمه در سال 1316 ذکر نمایند ولی شروع فعالیت اصلی بیمه در ایران با تصویب قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری در سال 1350 چارچوب و ساختار پیدا کرد.

پس از تاسیس شرکت های بیمه دیگر، صنعت بیمه نیاز داشت که بتواند محصولات خود را در سراسر کشور به مردم عرضه کند لذا نیاز به اشخاصی داشت که بتوانند به عنوان واسط بین شرکت ها بیمه و مردم پل ارتباطی ایجاد نمایند به همین منظور شورای عالی بیمه حسب بند 5 ماده 17 قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری اعطای نمایندگی را در سال 1371 با تصویب آیین نامه نمایندگی بیمه (آیین نامه 18) شروع نمود.

از سال 1371 تا کنون سه بار آیین نامه شماره 18 تغییر پیدا نموده است (آیین نامه 28، 57، 75) و در تمامی این 4 آیین نامه بر یک موضوع مهم تاکید شده است و آن تک شغله بودن شخصی است که می خواهد نماینده بیمه شود  که به مواد آن در زیر اشاره می شود:

آیین نامه شماره 18 : تبصره 1 ماده 1 - شغل معمولي نماينده بيمه بايد عرضه بيمه باشد.

آیین نامه شماره 28 : ماده 32 - شغل نماینده باید منحصراً ارائه خدمات بیمه ای در محدوده قرارداد مربوطه باشد.

آیین نامه شماره 57 : ماده 14 - شغل نماينده حقيقي و مدير عامل، عضو بيمه اي هيئت مديره و مسئول دفتر فرعي نماينده حقوقي بايد منحصراً ارائه خدمات بيمه اي در محدوده قرارداد مربوط باشد.

آیین نامه 75 : ماده ۱۳- شغل نماینده حقیقی، مدیرعامل، عضو بیمه‌ای هیئت مدیره و مسئول شعبه نماینده حقوقی باید منحصراً ارایه خدمات بیمه‌ای در محدوده قرارداد نمایندگی باشد.

بنظر می رسد هدف از اینکه در آیین نامه های مذکور به صراحت اعلام شده است که شغل نماینده منحصراً باید عرضه بیمه باشد این است که نماینده بر روی فعالیت نمایندگی تمرکز داشته باشد و هدفش فروش محصولات بیمه ای باشد در غیر اینصورت شغل نمایندگی برای او صرفاً یک حیات خلوت است.

در هر 4 آیین نامه اشاره شده شرایطی برای دریافت نمایندگی ذکر شده است از جمله: نداشتن سوء پیشنیه کیفری، داشتن حسن شهرت و... .

حال چرا با این همه تاکید بر تک شغله بودن نماینده بیمه هیچ وقت از متقاضیان اخذ نمایندگی بیمه سوابق بیمه ای پایه مثل بیمه تامین اجتماعی، بیمه خدمات درمانی اخذ نمی شود تا اگر شخصی در جایی مشغول به کار می باشد از ورود او به صنعت بیمه جلوگیری شود؟

در سال 1395 حسب دسترسی به سامانه های بیمه گران پایه (بیمه های اجتماعی) پالایش وضعیت شغلی نمایندگان توسط بیمه مرکزی صورت گرفته است و اعلام شد حدود 5000 نماینده دو شغله در صنعت بیمه مشغول به کار می باشند1. با فرض اینکه نیمی از این اشخاص در زمان اخذ کد نمایندگی دارای شغل بوده اند آیا می توان قبول نمود که صنعت بیمه با این قدمت به دلیل عدم نظارت کافی و به راحتی به اشخاصی نمایندگی داده که همان شخص طبق همان آیین نامه ای که جذب شده باید فاقد شغل دیگری باشد.!!

اگر قرار بر این است که نماینده تک شغله باشد پس چرا در مراحل اولیه این سنجش صورت نمی گیرد!! اعلام حدود 5000 نماینده دو شغله یعنی جلوگیری از ایجاد شغل برای 5000 نفر جوان جویای کارفاقد شغل، آیا صنعت بیمه  به حیات خلوت عده ای که حتی به مفاد آیین نامه ای که بعدها به استناد مواد آن درخواست احقاق حق خود را از شرکت های بیمه دارند، تبدیل شده است؟

آیا با وجود سامانه های اطلاعاتی سازمان های دولتی، صرف اینکه شخص متقاضی اخذ نمایندگی در برگ درخواست خود اظهار نماید که فاقد شغل می باشد باید این مطلب مورد تأیید قرار بگیرد و هیچ بررسی صورت نگیرد؟؟!!

موضوع دیگری که مطرح است اینکه اگر شرکت بیمه متوجه شود شخص نماینده از ابتدا دارای شغل بوده است یا در ابتدا شغل دیگری نداشته ولی در حین فعالیت نمایندگی به شغل دیگری اشتغال پیدا کرده باشد، نباید از ابتدا اخذ پروانه نمایندگی بیمه یا از زمان اشتغال به شغل دیگر، تمامی کارمزدها و هزینه صدور از نماینده متخلف پس گرفته شود؟؟!!

در پایان توصیه می شود؛ بیمه مرکزی ج.ا.ایران جهت پیشگیری از ورود چنین اشخاص متخلفی، شرکت های بیمه را ملزم نماید استعلام از بیمه گران پایه جزء مدارک مورد نیاز برای دریافت نمایندگی بیمه قرار بگیرد و همچنین با توجه به اینکه تمامی بیمه گران پایه دارای سامانه های آنلاین می باشند از طریق مقتضی نسبت به ایجاد دسترسی برای استعلامات اقدام لازم صورت دهد.

مصطفی عبدالملکی / کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی

شعبان لطیفی /کارشناس مدیریت مالی

  1. ریسک نیوز، کد مطلب 84355
خبر پیشنهادی

این مطلب را به اشتراک بگذارید