بررسی ساختار و ملزومات بازار متشکل بیمه ای ( مورد مطالعه : لویدز لندن) با نظارت علمی مسعود حجاریان

گزارش بررسی ساختار و ملزومات بازار متشکل بیمه ای ( مورد مطالعه : لویدز لندن) با نظارت علمی مسعود حجاریان منتشر شد.

بررسی ساختار  و ملزومات بازار متشکل بیمه ای ( مورد مطالعه : لویدز لندن) با نظارت علمی مسعود حجاریان

به گزارش ریسک نیوز، بررسی ساختار و ملزومات بازار متشکل بیمه ای ( مورد مطالعه : لویدز لندن) با نظارت علمی مسعود حجاریان و با اجرای وحیده نورانی و شیما سخائی با کارفرمائی پژوهشکده بیمه منتشر شد.

در این بررسی ویژگی های کلیدی لویدز، بدنه حاکمیتی بازار لویدز مهمترین وظایف این بازار، ساختار سرمایه، سیستم حسابداری و مشارکت کنندگان آن و ... مورد بررسی قرار گرفته است.

در پایان این پژوهش در قسمت جمع بندی و پیشنهادات نتیجه گیری شده است بازار لویدز لندن یک بازار متشکل بیمه ای است اما برای ایجاد چنین بازاری در ایران در وهله اول باید هدف موسس از انجام این کار مشخص شود .
این گزارش پژوهشی را از اینجا دانلود کنید

 

خبر پیشنهادی
کاهش هزینه‌های شعب، اقتصاد بزرگ مقیاس، کانال‌های فروش

گرانیگاه بیمه


این مطلب را به اشتراک بگذارید