اعتمادسازی در بیان تحت نظارت در شرکت های بیمه

شایسته است بیمه مرکزی ج.ا.ایران همانطور که بنظر می رسد طبق تبصره ماده 4 آیین نامه 71 شورای عالی بیمه بر تبلیغات شرکت های بیمه نظارت دارد، شرکت های بیمه را ملزم نماید که از عبارت «تحت نظارت بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران» در تبلیغات خود استفاده نمایند.

اعتمادسازی در بیان تحت نظارت در شرکت های بیمه

 در ایران بیمه به دو دسته کلی بیمه‌های اجتماعی و بیمه‌های بازرگانی تقسیم‌بندی می‌شود. بیمه‌های اجتماعی، عمدتاً بیمه‌های اجباری و ناشی از قانون هستند و مشخصه آن‌ها این است که شخص دیگری (مانند کارفرما) در پرداخت بخش زیادی از حق بیمه مشارکت دارد. در بیمه‌های اجتماعی، حق بیمه بر اساس قانون به‌صورت درصدی از دستمزد تعیین می‌شود؛ در حالی که در بیمه‌های بازرگانی  اصلی ترین پارامتر تعیین حق بیمه متناسب بودن آن با ریسک است . در ایران، بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران در سال 1350 در جهت تنظیم، تعمیم و هدایت امر بیمه در ایران و حمایت از بیمه‌گذاران، بیمه‌شدگان و صاحبان حقوق آنها و اعمال نظارت دولت بر فعالیت‌های بیمه‌ای است تأسیس شد.

تا سال 1380 تنها چهار شرکت بیمه ایران، آسیا، دانا و البرز شرکت ها بیمه موجود در ایران بودند و پس از آن با تصویب قانون تأسیس مؤسسات بیمه غیر دولتی شاهد ایجاد و افزایش شرکت ها بیمه خصوصی در کشور بودیم و تاکنون نیز ادامه دارد.

شورای عالی بیمه در سال 1380 آیین نامه 40 را با عنوان آیین نامه ضوابط تأسیس مؤسسات بیمه غیر دولتی را تصویب نمود در آیین نامه مذکور  ومکمل های آن به درستی کلیه شرایط تأسیس یک مؤسسه بیمه غیر دولتی پیش بینی شده است ولی نتوانسته تاکنون خود را به عنوان یک صنعت غیر مرتبط با بیمه های اجتماعی معرفی نماید و همچنان در بین مردم تصور بر این است که شرکت ها بیمه زیر نظر سازمان تامین اجتماعی هستند و برخی نیز می پندارند که بیمه های اجتماعی زیر نظر بیمه مرکزی می باشند.

همانطور که اشاره شد در ایران هرگونه تاسیس شرکت های بیمه بازرگانی باید با مجوز بیمه مرکزی ج.ا.ایران صورت بگیرد و هر شخصی بخواهد شرکتی را در اداره ثبت شرکت ها با عنوان فعالیت بیمه ای ثبت نماید می بایست از بیمه مرکزی ج.ا.ایران موافقت نامه یا به عبارتی مجوز بگیرد در غیر اینصورت اداره ثبت شرکت ها از ثبت شرکت ممانعت بعمل می آورد.

شورای عالی بیمه در فصل دوم آیین نامه 71 "آیین نامه حمایت از حقوق بیمه گذاران، بیمه شدگان و صاحبان حقوق آنها"، نحوه اطلاع رسانی و تبلیغات از سوی شرکت های بیمه و نمایندگان را مشخص نموده است و در تبصره ماده 4 آیین نامه مذکور اشاره نموده است که "مؤسسات بیمه موظفند قبل از انجام تبلیغات بیمه ای در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران تأیید بیمه مرکزی را اخذ نمایند" همچنین در ماده 7 همین آیین نامه نحوه نظارت خود بر روی تبلیغات مؤسسات بیمه را بر شمرده است.

از طرفی نیز هیچ شرکت بیمه ای یا هر شرکتی با موضوع فعالیت بیمه ای نمی تواند بدون موافقت و مجوز بیمه مرکزی اقدام به ثبت شرکت در اداره ثبت شرکت ها نماید.

لذا شایسته است بیمه مرکزی ج.ا.ایران همانطور که بنظر می رسد طبق تبصره ماده 4 آیین نامه 71  شورای عالی بیمه بر تبلیغات شرکت های بیمه نظارت دارد، شرکت های بیمه را ملزم نماید که از عبارت "تحت نظارت بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران" در تبلیغات خود استفاده نمایند که مطمئناً انجام اين امر از يك طرف باعث آشنايي بيشتر مردم با بيمه مركزي ج.ا.ايران به عنوان نهاد ناظر بر صنعت بیمه و همچنین باعث تفکیک شركت هاي بيمه اي تحت نظارت بيمه مركزي با برخی شرکت های سودجو که خود را تحت نظارت بیمه مرکزی معرفی و اقدام به فروش محصولات خود می نمایند شود.

منبع: ریسک نیوز

خبر پیشنهادی
سلسله مقالات ریسک نیوز از تجارب عینی یک بیمه گر ایرانی در کانادا (قسمت بیست و نهم)

شرکتهای بیمه کانادائی در دوران کرونا برای افزایش فروش چه راهی را در پیش گرفتند؟


این مطلب را به اشتراک بگذارید