بیمه پارس مجوز گرفت

شورای عالی بیمه در آخرین جلسه خود به شرکت بیمه پارس مجوز داد.

بیمه پارس مجوز گرفت

به گزارش ریسک نیوز در پی خبر منتشر شده از سوی ریسک نیوز در خصوص طی مراحل پایانی اخذ مجوز بیمه اتکائی پارس، سرانجام شورای عالی بیمه در آخرین جلسه کاری خود مجوز فعالیت این شرکت بیمه را صادر کرد.

شرکت بیمه اتکائی پارس زیر مجموعه شرکت بیمه مستقیم پارسیان و گروه مالی پارسیان است که با سرمایه 350 میلیارد تومانی مجوزش صادر شد.

گفته می شود قرار است در دو سال اول فعالیت سرمایه این شرکت بیمه اتکائی به 700 میلیارد تومان برسد.

پیش بینی می شود این شرکت بیمه اتکائی با توجه به اینکه زیر مجموعه هلدینگ مالی پارسیان است فعالیت های قابل توجهی را کلید بزند.

خبر پیشنهادی

این مطلب را به اشتراک بگذارید