از سوی شورای عالی بیمه؛

شرکت بیمه کاریزما هم مجوز فعالیت گرفت

بر اساس اخبار موجود ، شرکت بیمه تخصصی کاریزما نیز توانست مجوز فعالیت خود را از شورای عالی بیمه اخذ کند.

شرکت بیمه کاریزما هم مجوز فعالیت گرفت

به گزارش ریسک نیوز، شورای عالی بیمه در هفته جاری پس از شرکت بیمه اتکائی پارس، مجوز فعالیت شرکت بیمه تخصصی کاریزما را نیز صادر کرد .

با صدور مجوز فعالیت شرکت بیمه کاریزما که به صورت تخصصی در بیمه های زندگی فعالیت خواهد کرد، عدد شرکتهای بیمه  تخصصی زندگی پس از خاورمیانه و باران به سه رسید.

گفته می شود، این شرکت بیمه زندگی  با سرمایه 150 میلیارد تومانی آغاز بکار خواهد کرد.

هفته پرکار شورای عالی بیمه در صدور مجوز به شرکتهای بیمه نشان می دهد که احتمالا در ماههای آینده نیز باید منتظر ورود شرکتهای بیمه جدید دیگر به بازار بیمه باشیم.

 

 

خبر پیشنهادی

این مطلب را به اشتراک بگذارید