اجرای قوانین بهتر از نگارش قوانین جدید است؛

سرنوشت نامعلوم تهیه رضایت نامه یکپارچه پرداخت خسارت وفق آیین نامه 71

بعد از گذشت ۸ سال از تصویب آیین نامه 71 تاکنون نمونه رضایت نامه ای که می بایست تهیه شود، انجام نشده و همچنان صنعت بیمه بدون داشتن نمونه رضایت نامه یکپارچه دارد وارد نهمین (۹) سال بعد از تصویب آیین نامه ۷۱ می شود.

سرنوشت نامعلوم تهیه رضایت نامه یکپارچه پرداخت خسارت  وفق آیین نامه 71

به گزارش ریسک نیوز، در سال ۱۳۹۱ شورای عالی بیمه یکی از بهترین آیین نامه ها را برای حفظ حقوق بیمه گذاران و بیمه شدگان به نام آیین نامه ۷۱ "آیین نامه حمایت از حقوق بیمه گذاران ،بیمه شدگان و صاحبان حقوق آنها" را تصویب کرد.

این آیین نامه جهت تقویت اعتماد عمومی به صنعت بیمه و افزایش آگاهی عمومی از خدمات بیمه ای و شیوه عرضه آن و الزام بیمه گران به ارایه اطلاعات کامل، درست و به موقع قبل و بعد از صدور بیمه نامه به بیمه گذاران  و همچنین الزام بیمه گران به تسهیل فرآیند بررسی و پرداخت خسارت و رسیدگی به شکایات بیمه ای در هفت فصل و سی و سه ماده و چهار تبصره تصویب شد.

یکی از مواد مهم این آیین نامه که در نتیجه عدم یکپارچگی در رویه و عملکرد شرکت های بیمه بود و در جهت یکسان سازی فرم رضایت نامه تصویب شد ماده ۲۳ آیین نامه ۷۱ می باشد که اشاره می دارد:

"ماده ۲۳- اخذ رضايت‌نامه توسط شركت‌هاي بيمه براي پرداخت خسارت صرفاً بر اساس متن نمونه رضايت‌نامه‌اي خواهد بود كه توسط بيمه مركزي تهيه و ابلاغ می‌شود."

ولی بعد از گذشت ۸ سال از تصویب این آیین نامه تاکنون نمونه رضایت نامه ای که می بایست بیمه مرکزی آنرا تهیه کند انجام نشده است و همچنان صنعت بیمه بدون داشتن نمونه رضایت نامه یکپارچه دارد وارد نهمین (۹) سال بعد از تصویب آیین نامه ۷۱ می شود.

و بنظر سال های بعد نیز خواهد گذشت و اقدامی انجام نخواهد شد و می بایست منتظر حذف این ماده در صورت اصلاح آیین نامه ۷۱ باشیم.

خبر پیشنهادی

این مطلب را به اشتراک بگذارید