کارنامه شش شرکت بازار بیمه در شش ماهه 99 را ببینید/کدام شرکت به زیان عملیات بیمه گری و افزایش مطالبات رسیدند+نمودار عملکردی

مرور عملکرد شرکت‌های کوچک‌تر بیمه‌ای و مقایسه آنها با شرکت‌های بزرگ اگر چه نشان از بهبود وضعیت سودآوری این شرکت‌ها نسبت به شش ماهه ابتدایی سال 98 دارد اما نکته قابل توجه آنکه بخش عمده‌ای از این سوددهی مدیون فعالیت‌های شرکت در حوزة سرمایه‌گذاری است و شرکت‌ها در عرصة بیمه‌گری توفیق چندانی به دست نیاورده یا حتی با شکست مواجه شده‌اند.

کارنامه شش شرکت بازار بیمه در شش ماهه 99 را ببینید/کدام شرکت به زیان عملیات بیمه گری و افزایش مطالبات رسیدند+نمودار عملکردی

به گزارش ریسک نیوز به نقل از نشریه بیمه داری نوین بر اساس آمارهای منتشرشده در سامانة کدال، از میان 23 شرکت بیمه‌ای پذیرفته‌شده در بازار سرمایه، در پایان شهریور ماه سال 99 تعداد 11 شرکت، مانده دارایی کمتر از 30 هزار میلیارد ریال داشته‌اند. هر چند وزن و تأثیرات این شرکت‌ها نسبت به شرکت‌های بزرگ بیمه‌ای در بازار و اقتصاد کشور بسیار کم است؛ اما این شرکت‌ها نیز در محیط بیمه‌ای کشور در حال فعالیت‌اند و تمامی متغیرهای موجود در بازار (حتی در مقیاس شدیدتر از شرکت‌های بزرگ) می‌تواند بر روی آنها اثرگذار باشد.

این گزارش به بررسی عملکرد شرکت‌های بیمه‌ای کوچک (به طور قراردادی شرکت‌هایی که مانده دارایی‌های آنها در پایان سال 98 از 30 هزار میلیارد ریال کمتر است) در شش ماهه نخست سال 99 و مقایسة آن با مدت مشابه سال قبل می‌پردازد.

بیمه نوین: بررسی‌ها نشان می‌دهد عملکرد بیمه نوین در نیمة نخست سال 99 نسبت به شش ماهة ابتدایی سال 98 در تمامی حوزه‌ها با بهبود نسبی همراه بوده است. همزمان شدن جهش 14 برابری سود ناشی از عملیات بیمه‌ای با 5 برابر شدن درآمد سرمایه‌گذاری‌های شرکت نسبت به مدت مشابه سال قبل باعث شده بیمه نوین بتواند در شش ماهه نخست سال جاری سود خود را معادل 11 برابر سود شناسایی شده در شش ماهه سال 98 افزایش دهد. با این روند بیمه نوین که در سال 97 موفق به جبران زیان انباشته‌شده و در سال 98، خود را در ناحیة سود تثبیت کرده بود به روند تصاعدی سوددهی خود در شش ماهه 99 ادامه داد تا به یک الگو در خروج بحران در میان شرکت‌های بیمه‌ای در سال‌های اخیر تبدیل شود.

بیمه سینا: بیمه سینا نیز از جمله شرکت‌هایی است که بر خلاف دوره‌های مالی پیشین در شش ماهه نخست سال 99 در حوزة بیمه‌گری زیان‌ده شد. در دورة مورد بررسی هم درآمدهای حق بیمه و هم خسارت پرداختی شرکت با رشد حدود 31 درصدی همراه شد با وجود این، افزایش دیگر هزینه‌های بیمه‌ای باعث شد حاصل عملکرد فعالیت‌های بیمه‌ای شرکت که در شش ماهة سال 98 معادل 276 میلیارد ریال سود بود در شش ماهة 99 به یک هزار و 800 میلیارد ریال زیان بدل شود. با این همه جهش حدود 15 برابری درآمد سرمایه‌گذاری‌ها، زیان به بار آمده در حوزة بیمه‌گری را پوشاند و موجب افزایش رشد 14 برابری سود خالص شرکت نسبت به شش ماهة 98 را فراهم کرد. با این سود، بیمه سینا نیز که در سال 98 زیان انباشته را جبران کرده و به سود رسیده بود خود را در ناحیة سود، تثبیت و سهامداران را برای بهره بردن از سود تقسیمی در سال‌های بعد امیدوار کرد.

بیمه رازی: در بیمه رازی هر چند رشد درآمد حق بیمه و کاهش خسارت پرداختی زمینه را برای بهبود عملیات بیمه‌ای شرکت فراهم کرده بود؛ اما جهش در سایر هزینه‌های بیمه‌ای باعث شد عملکرد شرکت در حوزه بیمه‌گری از شش ماهه سال قبل نیز زیان‌بارتر باشد. با این همه، همچون سال پیش جهش چشمگیر درآمد سود سرمایه‌گذاری‌ها باعث شد تا عملکرد ضعیف شرکت در زمینة بیمه‌گری جبران و سود شرکت با رشد قابل توجه همراه شود. هر چند با این سودآوری، شرکت که در سال قبل از شمول مادة 141 قانون تجارت رهایی یافته بود در شش ماهة نخست سال جاری زیان انباشتة خود را نیز جبران کرد و وارد ناحیة سود شد. با وجود این، بیمه رازی در حوزة بیمه‌گری که مأموریت اصلی آن است با مشکلات اساسی مواجه است که باید مدیران بیمه رازی در زمینة حل آن اهتمام ورزند.

بیمه سرمد: زیان‌دهی در بخش عملیات بیمه‌گری، گریبان شرکت بیمه سرمد را نیز در شش ماهه نخست سال جاری گرفت. در حالی که حق بیمه دریافتی شرکت نسبت به شش ماهه نخست سال 99 تنها شش درصد افزایش یافت، خسارت پرداختی بیمه سرمد در دورة مورد بررسی با صعود حدود 27 درصدی همراه شد که این موضوع به گزارش زیان 385 میلیارد ریالی در حوزه بیمه‌گری شرکت منجر شده است. با وجود این، در بیمه سرمد نیز درآمد سرمایه‌گذاری‌ها باعث شد تا برایند عملکرد شرکت به‌زغم زیان در حوزه بیمه‌گری، گزارش صعود رقم سود نسبت به شش ماهه سال قبل باشد.

بیمه تجارت نو: در بیمه تجارت نو اغلب شاخص‌های عملکردی با بهبود قابل توجه همراه شده‌اند. بررسی‌ها نشان می‌دهد حق بیمه دریافتی شرکت در شش ماهه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل دو برابر شده این در حالی است که خسارت پرداختی در این دوره با افت حدود 12 درصدی همراه شده است. این موضوعات باعث شده تا تجارت نو علاوه بر رشد سود حدود 5 برابر در زمینه بیمه‌گری یکی از بهترین نسبت‌های خسارت در میان شرکت‌های بیمه‌ای را به نام خود ثبت کند. در بخش سرمایه‌گذاری‌ها نیز سود شرکت 5 برابر شده تا در نهایت این شرکت بتواند جهش 10 برابری در سود خالص را در مقایسه با شش ماهه 98 تجربه کند. با وجود این، شرکت بیمه تجارت نو نیز به‌رغم تازه‌تأسیس بودن، گرفتار حجم انبوهی از مطالبات شده به گونه‌ای که این قلم بیش از 35 درصد از دارایی‌های شرکت را به خود اختصاص داده است که این موضوع می‌تواند در میان‌مدت و بلندمدت شرکت را همچون دیگر شرکت‌های بیمه‌ای با چالش دارایی‌های غیر مولد مواجه کند.

بیمه آرمان: بیمه آرمان در کنار بیمه حافظ یکی از دو شرکتی است که میزان حق بیمه دریافتی آن در شش ماهة نخست سال 99 نسبت به مدت مشابه سال 98 با کاهش همراه شده است. با این حال کاهش خسارت‌های پرداختی سایر هزینه‌های بیمه‌ای از جمله ذخایر، باعث شده است تا در نهایت عملیات بیمه‌ای شرکت با سود 323 میلیارد ریالی همراه شود. این موضوع در کنار رشد حدود 3.5 برابری سود حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها موجبات جهش 7 برابری در سود خالص شرکت را در نیمه نخست سال جاری فراهم کرده است. با توجه به سود شناسایی‌شده روند کاهش زیان انباشته در بیمه آرمان ادامه یافت. با تداوم این روند شرکت می‌تواند زیان انباشتة خود را در پایان سال جاری به صورت کامل پوشش دهد. با این همه، شرکت در میان شرکت‌های مورد بررسی رتبة دوم درصد خسارت پرداختی را دارد که مدیران شرکت باید در مسیر کاهش آن گام بردارند. نکتة دیگر در زمینة بیمه آرمان سهم 50 درصدی مطالبات از بیمه‌گران و بیمه‌گذاران از سبد دارایی‌های شرکت است که از پویایی دارایی‌های شرکت کاسته و می‌تواند در میان‌مدت موجبات بروز مشکلاتی برای شرکت باشد.

تهیه و تنظیم:حسن خضوعی/ بیمه داری نوین

خبر پیشنهادی
جهت جلوگیری از بیش نمائی و کم نمائی در صورتهای مالی بیمه ها ابلاغ شد؛

بخشنامه جدید ارزی بیمه مرکزی به بیمه گران در خصوص ضرورت استفاده از ارز در دسترس


این مطلب را به اشتراک بگذارید