کارنامه پنج شرکت بازار بیمه در شش ماهه 99 را ببینید/ تنها شرکت زیان‌ده در میان شرکت‌های مورد بررسی+ نمودار

مرور عملکرد شرکت‌های کوچک‌تر بیمه‌ای و مقایسه آنها با شرکت‌های بزرگ اگر چه نشان از بهبود وضعیت سودآوری این شرکت‌ها نسبت به شش ماهه ابتدایی سال 98 دارد اما نکته قابل توجه آنکه بخش عمده‌ای از این سوددهی مدیون فعالیت‌های شرکت در حوزة سرمایه‌گذاری است و شرکت‌ها در عرصة بیمه‌گری توفیق چندانی به دست نیاورده یا حتی با شکست مواجه شده‌اند.

کارنامه پنج شرکت بازار بیمه در شش ماهه 99 را ببینید/ تنها شرکت زیان‌ده در میان شرکت‌های مورد بررسی+ نمودار

به گزارش ریسک نیوز به نقل از نشریه بیمه داری نوین بر اساس آمارهای منتشرشده در سامانة کدال، از میان 23 شرکت بیمه‌ای پذیرفته‌شده در بازار سرمایه، در پایان شهریور ماه سال 99 تعداد 11 شرکت، مانده دارایی کمتر از 30 هزار میلیارد ریال داشته‌اند. هر چند وزن و تأثیرات این شرکت‌ها نسبت به شرکت‌های بزرگ بیمه‌ای در بازار و اقتصاد کشور بسیار کم است؛ اما این شرکت‌ها نیز در محیط بیمه‌ای کشور در حال فعالیت‌اند و تمامی متغیرهای موجود در بازار (حتی در مقیاس شدیدتر از شرکت‌های بزرگ) می‌تواند بر روی آنها اثرگذار باشد.

این گزارش به بررسی عملکرد شرکت‌های بیمه‌ای کوچک (به طور قراردادی شرکت‌هایی که مانده دارایی‌های آنها در پایان سال 98 از 30 هزار میلیارد ریال کمتر است) در شش ماهه نخست سال 99 و مقایسة آن با مدت مشابه سال قبل می‌پردازد.

در قسمت اول شش شرکت مورد بررسی قرار گرفت در لینک کارنامه شش شرکت بازار بیمه در شش ماهه 99 را ببینید

در قسمت دوم ، پنج شرکت دیگر این گروه بررسی می شود:

بیمه تعاون: این شرکت نیز با 48 درصد یکی از بیشترین سهم از دارایی‌ها را به مطالبات از بیمه‌گذاران و نمایندگان را همچون سال گذشته در بین شرکت‌های بیمه‌ای دارد که این موضوع باعث شده کیفیت دارایی‌های آن به شدت تحت تأثیر قرار گیرد. نکتة جالب در این زمینه آنکه وزن این طبقه دارایی‌ها در پایان سال 98 در این شرکت حدود 44 درصد بود که در شش ماهة نخست سال جاری شرکت در عدم رشد آن چندان موفق نبوده است. در بخش عملکرد بیمه‌ای، هر چند حق بیمه دریافتی شرکت با رشد حدود 105 درصدی همراه شد؛ اما افزایش قابل توجه 128 درصدی در رقم خسارت‌های پرداختی و رشد سایر هزینه‌های بیمه‌ای باعث شد تا سود بیمه تعاون در این حوزه نسبت به مدت مشابه سال قبل با افت 19 درصدی همراه شود. با این حال شرکت توانسته این عقب‌ماندگی را در بخش سرمایه‌گذاری‌ها جبران کند به گونه‌ای که سود خالص نسبت به سال 97 با رشد حدود 6 برابری همراه شده است.

بیمه میهن: هر چند حق بیمه دریافتی شرکت در شش ماهة نخست سال جاری با رشد و خسارت پرداختی شرکت با کاهش همراه شد؛ اما افزایش دیگر هزینه‌های بیمه‌ای باعث شده است حاصل عملکرد شرکت در حوزه بیمه‌گری بر خلاف شش ماهه نخست سال قبل زیانبار باشد. این زیان به حدی بود که رشد سه برابری درآمد سرمایه‌گذاری‌ها نیز برای جبران آن کفایت نکرد تا بیمه میهن تنها شرکت زیان‌ده بیمه (در میان شرکت‌های مورد بررسی) لقب گیرد. این زیان‌دهی باعث شد زیان انباشتة بیمه میهن در پایان شهریور ماه سال جاری افزوده شود و همچنان مشمول مادة 141 قانون تجارت باقی بماند. ترازنامه شرکت نیز نشان از آن دارد که وزن دارایی‌های ثابت میهن نسبت به دیگر شرکت‌های گروه بسیار زیاد است که همین امر باعث شده نتواند از بخشی از دارایی‌های خود به صورت بهینه استفاده کند.

بیمه حکمت صبا: رشد 186 درصدی حق بیمه دریافتی از سوی این شرکت در نیمه اول سال جاری نسبت به مدت مشابه سال 98، باعث شده تا بیمه حکمت یکی از بیشترین نرخ‌های رشد حق بیمه را در بین کل شرکت‌های در دست بررسی به خود اختصاص دهد. با این حال افزایش حدود 106 درصد حق بیمه پرداختی موجب شده تا سود شرکت از محل عملیاتی بیمه‌ای 156 درصد رشد کند. هر چند نسبت خسارت شرکت حدود 40 درصد بود که یکی از پایین‌ترین نسبت‌ها در صنعت است؛ اما با وجود موفقیت در بخش عملیات بیمه‌ای، بیمه حکمت در حوزة سرمایه‌گذاری در مقایسه با دیگر شرکت‌ها به لحاظ ریالی توفیق چندانی نداشته است. با این همه، سود خالص شرکت نسبت به مدت مشابه سال قبل 5 برابر شده است که این موضوع جبران زیان انباشته و ورود بیمه حکمت به ناحیه سود را در پی داشته است. در حوزه دارایی‌ها نیز وزن بسیار بالای مطالبات و دارایی‌های ثابت در سبد دارایی‌های شرکت چابکی لازم را از آن گرفته است.

بیمه زندگی خاورمیانه: رشد بیش از 10 برابری سود خالص شرکت در شش ماهه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل، این شرکت را از این نظر به موفق‌ترین شرکت در میان شرکت‌های مورد بررسی تبدیل کرده است. هر چند درآمد شرکت از محل حق بیمه‌های دریافتی در نیمة نخست سال جاری حدود سه برابر رشد کرده است و از این نظر پیشتاز دیگر شرکت‌های فعال در صنعت بیمه است؛ اما دلیل جهش در سودآوری بیمة زندگی خاورمیانه را باید در افزایش حدود 9 برابری درآمد سرمایه‌گذاری‌ها جست‌وجو کرد. در نگاه دیگر ماهیت عملیات شرکت بیمه خاورمیانه در شش ماهه نخست سال جاری بیشتر شرکت‌های سرمایه‌گذاری بوده است تا یک شرکت بیمه‌ای. این موضوع در کنار ثبت پایین‌ترین نسبت خسارت (حدود 8 درصد) باعث شده بیمه خاورمیانه بالاترین نرخ حاشیه سود خالص و حاشیه سود ناخالص در میان شرکت‌های هم‌گروه را داشته باشد. برگ برنده بزرگ دیگر بیمه خاورمیانه در قیاس با سایر شرکت‌های هم‌گروه، پایین بودن مطالبات و اختصاص حدود 62 درصد از دارایی‌ها به سرمایه‌گذاری‌هاست که باعث شده این شرکت یکی از مولدترین سبد دارایی را در میان شرکت‌های بیمه داشته باشد. با این همه آنچه مسلم است بیمه زندگی خاورمیانه در ابتدای راه و در مرحله رشد قرار دارد و برای مقایسة عملکرد آن با دیگر شرکت‌ها به چند سال زمان نیاز است.

بیمه حافظ: بیمه حافظ به لحاظ مانده دارایی‌ها کوچک‌ترین شرکت بیمه‌ای بورس به شمار می‌رود. عملکرد این شرکت در شش ماهة نخست سال جاری شباهت بسیار زیادی به بیمه تجارت نو دارد. حق بیمه دریافتی شرکت در شش دوره مورد بررسی نسبت به مدت مشابه سال قبل با رشد 90 درصدی همراه شده است؛ اما افزایش هزینه‌های بیمه‌ای باعث شده در مجموع عملکرد شرکت در حوزه بیمه‌گذاری با زیان مواجه باشد. با وجود این، در حالی درآمد شرکت که در شش ماهه سال قبل رقم بسیار ناچیزی بود در شش ماهه نخست سال جاری بیمه حافظ درآمد 760 میلیارد ریالی در این زمینه گزارش می‌کند تا با جبران زیان به بار آمده در بخش بیمه‌گری، سود خالص شرکت را به رقم 695 میلیارد ریال برساند. این موضوع موجبات جبران زیان انباشته و ورود شرکت به ناحیة سود را فراهم کرد. نکته جالب توجه دیگر در عملکرد بیمه حافظ در بهار و تابستان 99، کاهش هزینه‌های عمومی و اداری شرکت است؛ هر چند نسبت رقم گزارش شده در نسبت به حق بیمه دریافتی در قیاس با دیگر شرکت‌های گروه همچنان بالاست.

با مرور عملکرد شرکت‌های کوچک‌تر بیمه‌ای و مقایسه آنها با شرکت‌های بزرگ (که در گزارش پیشین به آن پرداخته شد) نشان از بهبود وضعیت سودآوری این شرکت‌ها نسبت به شش ماهه ابتدایی سال 98 دارد. به گونه‌ای که در اغلب این شرکت‌ها رشد سوددهی، کاهش زیان انباشته یا رشد سود انباشته به وضوح مشهود است. نکته قابل توجه آنکه بخش عمده‌ای از این سوددهی مدیون فعالیت‌های شرکت در حوزة سرمایه‌گذاری است و شرکت‌ها در عرصة بیمه‌گری توفیق چندانی به دست نیاورده یا حتی با شکست مواجه شده‌اند. به عبارت دیگر مدیران بیمه‌ای در شش ماهه نخست سال جاری این شانس را داشتند که وضعیت نابسامان صنعت (به دلیل شیوع کرونا) و احتمالاً ضعف خود در زمینة حوزه عملیات بیمه‌گری با اتکا بر بازده سرمایه‌گذاری‌ها (بخوانید سود ناشی از فروش سرمایه‌گذاری‌ها) جبران و در بسیاری از موارد افزایش سودآوری را گزارش کنند؛ اما تداوم رکود بورس در شش ماهه دوم سال این شانس را از این مدیران سلب خواهد کرد. با وجود این باید منتظر ماند و دید شرکت‌های بیمه در شش ماهه دوم بدون امکان بهره‌برداری از درآمدهای سرمایه‌گذاری چه کارنامه‌ای خواهند داشت.

خبر پیشنهادی
جهت جلوگیری از بیش نمائی و کم نمائی در صورتهای مالی بیمه ها ابلاغ شد؛

بخشنامه جدید ارزی بیمه مرکزی به بیمه گران در خصوص ضرورت استفاده از ارز در دسترس


این مطلب را به اشتراک بگذارید