جهت جلوگیری از بیش نمائی و کم نمائی در صورتهای مالی بیمه ها ابلاغ شد؛

بخشنامه جدید ارزی بیمه مرکزی به بیمه گران در خصوص ضرورت استفاده از ارز در دسترس

نهاد نظارتی بیمه ای بر اساس بخشنامه ای جهت جلوگیری از بیش نمائی و کم نمائی در عناصر اصلی صورتهای مالی و رعایت مفهوم احتیاط توسط شرکتهای بیمه ، مبنای تسعیر دارایی ها و بدهی های ارزی پولی در تاریخ صورت وضعیت مالی و درآمدها و هزینه های ارزی در طول دوره مالی را اعلام کرد.

بخشنامه جدید ارزی بیمه مرکزی به بیمه گران در خصوص ضرورت استفاده از ارز در دسترس

به گزارش ریسک نیوز، اخیرا بیمه مرکزی در بخشنامه ای خطاب به مدیران عامل کلیه شرکتهای بیمه اعلام کرد،  با توجه  به جلسه 28 هیات عامل و براساس بررسی های صورت گرفته در کمیته متشکل از نمایندگان سندیکای بیمه گران و با توجه به محدودیت های ارزی موجود در کشور و نظر به اینکه برای بخش مهمی از انواع ارز ، بازار قابل دسترس و اتکاء برای مبادله و ارزش گذاری وجود ندارد، رعایت اصول و مبانی گزارش گری مالی و استانداردهای حسابرسی با چالش مواجه شده و با ایجاد ابهام و چندگانگی در گزارشگری مالی قابلیت مقایسه صورتهای مالی را تضعیف را نموده است .

در این بخشنامه تصریح شده است برای جلوگیری از بیش نمائی و کم نمائی در عناصر اصلی صورتهای مالی و رعایت مفهوم احتیاط در مواجهه با ابهامات و نظر به عدم وجود نرخ در دسترس قابل اتکاء با اعلام نرم از سوی بانک بانک مرکزی برای بخشی از ارزها تصمیماتی اتحاذ گردیده است.

نهاد نظارتی در این بخشنامه اذعان می دارد، مبنای تسعیر دارایی ها و بدهی های ارزی پولی در تاریخ صورت وضعیت مالی و درآمدها و هزینه های ارزی در طول دوره مالی به شرح زیر است:

1-اسکناس و ارزهائی که انتقال ان به خارج از کشور از نظر مققرات ارزی منعی نداشته باشد و همچنین مطالبات و تعهداتی که بر اساس حقوق و تعهدات قراردادی با ارزهای موضوع این بند قابل تسویه باشندبا نرخ های نیمائی .

2-دیگر مطالبات و سایر ارزهائی که حواله آن به خارج از کشور ممکن نیست ، بر اساس نرخ هایی که بانک مرکزی در بخشنامه مورخ پانزده مهرماه سال 99 برای بانکهای عامل تعیین نموده است و نیز تغییرات اعلامی بانک مرکزی در بخشنامه های آتی تسعیر می گردند.

گفتنی است، در بخشنامه مورخ پانزده مهرماه سال 99 بانک مرکزی امده است مبنای تسعیر اقلام پولی  دارائی های و بدهی های ارزطی برای گزارشگری مالی میان دوره ای منتهی به شهریور 99  به منظور اعمال در دفاتر بانک ها  و موسسات اعتباری  غیر بانکی و تهیه ضورتهای مالی میان دوره ای ، مبلغ 129000 ریال برای هر یورو(مبلغ 110000ریال برای هر دلار امریکا )و سایر اسعار بر مبنای نرخ برابری آن به یورو در پایان شهریور ماه سال 99 تعیین می شود

خبر پیشنهادی
برای اولین بار توسط ریسک نیوز صورت گرفت؛

نحوه انتقال تخفیف عدم خسارت وسائل نقلیه موتوری زمینی


این مطلب را به اشتراک بگذارید