مدیرعامل ساتا در هفتمین همایش مدیریت ریسک و بیمه عنوان کرد:

راهکاری های کاهش ریسک جدایی مشتریان از شرکت بیمه

مدیرعامل ساتا با تاکید بر اینکه رفتار کارکنان مهم‌ترین مولفه غیرفیزیکی در رضایت مشتریان است، خاطرنشان‌ کرد: امکانات محیطی یا هتلینگ و همچنین مجهز بودن زیرساخت‌های فن‌اوری و نرم‌افزاری و برقراری و اتصال مستمر کاربران به سامانه از اساسی‌ترین مولفه‌های فیزیکی در جلب رضایت جامعه هدف هستند.

راهکاری های کاهش ریسک جدایی مشتریان از شرکت بیمه

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح، در هفتمین همایش مدیریت ریسک و بیمه با رویکرد منابع‌انسانی، ضمن بیان این مطلب، تصریح کرد: در صورتی که کارمندان احساس کنند برای مجموعه فردی باارزش هستند پس با به‌کارگیری خلاقیت و توانمندی خود تلاش می‌کنند تا بسترهای پیشرفت شرکت و همچنین رضایت ذی‌نفعان را فراهم کنند.
 نجفی‌پور گفت: گزینش مناسب، برگزاری دوره‌های آموزش‌های حرفه‌ای، شکل‌دادن اخلاق حرفه‌ای و در نهایت طراحی و اجرای برنامه‌های انگیزشی برای کارکنان از جمله عواملی هستند که می‌تواند در زمینه جلب رضایت مشتریان موثر باشد.
مدیرعامل ساتا با تاکید بر اینکه بیمه‌های بازرگانی با ریسک معنا پیدا می‌کنند،گفت: مدیران شرکت‌های بازرگانی برای رشد و تعالی مجموعه و دریافت این ریسک ناگزیر به فروش بیمه‌نامه، جذب منابع و سرمایه‌گذاری در بخش‌های سودده هستند.
وی موفقیت بیمه‌های بازرگانی را در گرو اعتماد و رضایت مردم دانست و گفت: مدیران شرکت‌های بیمه با پاسخگویی و انجام به موقع تعهد خود می‌توانند ریسک جدایی مشتریان از شرکت را کاهش دهند.
وی اظهار کرد: مدیران و کارشناسان شرکت‌های بیمه با فراهم کردن محیط و ابزارهای فیزیکی و غیرفیزیکی مناسب می‌توانند این امر را محقق سازند.
مدیرعامل ساتا با تاکید بر اینکه رفتار کارکنان مهم‌ترین مولفه غیرفیزیکی در رضایت مشتریان است، خاطرنشان‌ کرد: امکانات محیطی یا هتلینگ و همچنین مجهز بودن زیرساخت‌های فن‌اوری و نرم‌افزاری و برقراری و اتصال مستمر کاربران به سامانه از اساسی‌ترین مولفه‌های فیزیکی در جلب رضایت جامعه هدف هستند.

خبر پیشنهادی
برای اولین بار توسط ریسک نیوز صورت گرفت؛

نحوه انتقال تخفیف عدم خسارت وسائل نقلیه موتوری زمینی


این مطلب را به اشتراک بگذارید