رئیس پژوهشکده بیمه :

نماگرهای اقتصادی جهت محاسبه بهره وری شرکتهای بیمه منتشر می شود

رییس پژوهشکده بیمه خبر داد: پژوهشکده بیمه تولید و انتشار نماگرهای اقتصادی که می توانند مجموعه اطلاعات مورد نیاز برای محاسبه بهره وری شرکتهای بیمه ای را در اختیار قراردهند را در دستور کار قرار داده و به زودی این نماگرها برای 25 شرکت بازار سرمایه برای چند سال اخیر منتشر میشوند.

نماگرهای اقتصادی جهت محاسبه بهره وری شرکتهای بیمه منتشر می شود

به گزارش ریسک نیوز رییس پژوهشکده بیمه ، در هفتمین همایش مدیریت ریسک و بیمه با رویکرد منابع‌انسانی، خاطرنشان کرد: بهره‌وری نیروی‌انسانی در صنعت بیمه با استفاده از چرخه مدیریت بهره‌وری؛ برنامه‌ریزی برای تغییر، اجرای برنامه، نظارت و اصلاح مستمر و پیوسته امکان‌پذیر است.

حمید کردبچه با بیان اینکه برای محاسبه بهره وری چه در شکل بهره وری کلی عوامل تولید و چه در شکل بهره وری جزیی عوامل تولید مانند بهره وری سرمایه به اطلاعاتی مورد نیاز است که متأسفانه تولید نمی شود و دراختیار نیست، در این رابطه اشاره نمود اطلاعاتی که امروز در شرکتها برای تحلیل عملکرد استفاده  میشود مبتنی بر نماگرهای مالی هستند. اگرچه این اطلاعات بسیار مهم بوده و برای ارزیابی عملکرد مالی شرکتها از اهمیت ویژه ای برخوردارند، اما برای محاسبه بهره وری کفایت نمیکنند.

بر این اساس پژوهشکده بیمه تولید و انتشار نماگرهای اقتصادی که می توانند مجموعه اطلاعات مورد نیاز برای محاسبه بهره وری شرکتهای بیمه ای را در اختیار قراردهند را در دستور کار قرار داده و به زودی این نماگرها برای 25 شرکت بازار سرمایه برای چند سال اخیر منتشر میشوند. اطلاعات ستانده شرکتها، ارزش افزوده شرکتها، هزینه های واسطه و جریان وجوه مهمترین اطلاعات در این رابطه هستند که با استفاده از آنها محاسبه شاخص هایی مانند بهره وری  امکانپذیر خواهند بود.

در ادامه وی تصویری از بهره وری نیروی انسانی شرکتهای بیمه که بر اساس برآوردهای اولیه از نتایج اطلاعات تولید شده مذکور محاسبه شده بود را ارائه نمود. براساس این نتایج پایین بودن بهره وری نیروی انسانی و توان بالقوه برای بهبود آن مورد اشاره قرار گرفت.

در این خصوص وی  به توجه شرکت ها به راه اندازی چرخه بهره وری برای ارتقاء بهره وری که در نهایت موجب افزایش سودآوری تنها خواهد شد توصیه نمود.

خبر پیشنهادی
برای اولین بار توسط ریسک نیوز صورت گرفت؛

نحوه انتقال تخفیف عدم خسارت وسائل نقلیه موتوری زمینی


این مطلب را به اشتراک بگذارید