ده اولویت کاری مدیر عامل جدید بیمه ایران

مراسم معارفه سید مجید بختیاری برگزار و وی رسما مدیر عامل بیمه ایران شد، در متن حکم وی که به امضاء دژپسند رسید بر اجرای ده برنامه تاکید شده است.

ده اولویت کاری مدیر عامل جدید بیمه ایران

 به گزارش ریسک نیوز، وزیر امور اقتصادی و دارایی در حکمی با استناد به مصوبه مجمع عمومی شرکت سهامی بیمه ایران، «سید مجید بختیاری» را به عنوان «عضو هیات مدیره و مدیرعامل جدید شرکت سهامی بیمه ایران» منصوب کرد.

در این حکم بر اجرای برنامه های زیر تاکید شده است:

پیاده سازی بیمه دیجیتال در راستای توسعه اقتصاد هوشمند
 تدوین و پیگیری برنامه خروج از زیان دهی شرکت
 استقرار کامل سیستم جامع بیمه گری
 ساماندهی شعب و نمایندگی های بیمه ایران در سراسر کشور
 افزایش تنوع خدمات بیمه ای در راستای ارائه خدمات بهینه و سریع به آحاد جامعه و متناسب نمودن ترکیب پرتفوی
 اهتمام در وصول مطالبات
 استقرار کامل بودجه ریزی عملیاتی
 پیاده سازی سیستم مدیریت ریسک و استفاده از منابع بیمه به سمت تامین مالی اقتصاد و بازار سرمایه
 توجه به موضوع سودآوری شرکت به عنوان یک بنگاه اقتصادی، ارتقاء توانگری مالی، افزایش بازدهی سرمایه گذاری ها و استفاده بهینه از ذخایر و دارایی های مولد
 اجرای کامل آیین نامه حاکمیت شرکتی

خبر پیشنهادی
برای اولین بار توسط ریسک نیوز صورت گرفت؛

نحوه انتقال تخفیف عدم خسارت وسائل نقلیه موتوری زمینی


این مطلب را به اشتراک بگذارید