سایه قلم وزارت بهداشت بر سر صنعت بیمه / ابلاغ دستورالعمل مصدومین ترافیکی از سوی وزارت بهداشت

ابلاغ دستورالعمل مصدومین ترافیکی از سوی وزارت بهداشت در سایه خاموشی صنعت بیمه نشان می دهد که این دستور العمل نقاط ابهام برانگیزی دارد.

سایه قلم وزارت بهداشت بر سر صنعت بیمه / ابلاغ دستورالعمل مصدومین ترافیکی از سوی وزارت بهداشت

به گزارش ریسک نیوز، اخیرا دستورالعمل مصدومین ترافیکی از سوی وزارت بهداشت تدوین ، منتشر و به مراکز درمانی و بهداشتی ابلاغ شده است.

در فایل های زیر قابل مشاهده است:

دستورالعمل ماده 30 قانون الحاق مواد به قانون بخشی از مقررات مالی

نامه دستورالعمل مصدومین ترافیکی

 

در همین زمینه مشاهدات نشان می دهد این دستور العمل خلاف قانون است چرا که در ماده 30 قانون الحاق مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ، قانون گذار اجازه تهیه آیین نامه یا دستور العمل به وزارت بهداشت نداده است.

از طرفی از منظر بیمه ای باید اذعان داشت،در ماده 30 قانون مذکور به صراحت بر کلیه هزینه های بستری و مراجعات بعدی تاکید شده در حالیکه در دستورالعمل فوق هزینه غذای همراه بیمار و... را استثنا کرده اند و در ماده ۷ تعرفه را بر اساس بیمارستان دولتی مبنا گرفته اند در صورتی که در قانون مراکز خصوصی را شامل می شود.

از طرفی دیگر  طبق نظریه اداره کل حقوقی قوه قضاییه هزینه های پزشکی تصادفات رانندگی بر عهده وزارت بهداشت می باشد.

: نظریه مشورتی

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/99/815

شماره پرونده : 99-16/10-815 ح

تاریخ نظریه : 1399/06/31


استعلام :

همان‌گونه که مستحضرید طبق ماده 35 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395 هزینه‌های معالجه اشخاص ثالث و راننده مسبب حادثه در صورتی که مشمول قانون دیگری نباشد با لحاظ ماده 30 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت حسب مورد بر عهده بیمه‌گر مربوط یا صندوق تأمین خسارت‌های بدنی است. 1-هزینه‌های معالجه اشخاص ثالث و راننده مسبب حادثه تا چه مبلغی قابل وصول است؟ اعم از این‌که هزینه‌های معالجه حسب مورد کمتر از دیه مصدوم باشد یا بیشتر از آن. 2-تشریفات وصول هزینه‌های درمان به چه نحو است؟ 3-در صورتی که دادگاه سابقاً در خصوص تصادف منجر به جرح یا فوت اتخاذ تصمیم کرده باشد و رأی اجرا شده باشد نحوه وصول هزینه‌های معالجه به چه نحو است؟.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

1 و 2- با توجه به بند «الف» ماده یک و ماده 35 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395، هزینه‌های متعارف معالجه اشخاص ثالث زیان دیده و راننده مسبب حادثه به طور کلی و بدون داشتن سقف معین با لحاظ ماده 30 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 1393 بر عهده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است و اینکه هزینه‌های معالجه کمتر یا بیشتر از میزان دیه باشد، در تعهدات وزارتخانه یاد شده بی‌تأثیر است. چنانچه متعهد (وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، بیمارستانها و مراکز درمانی) از انجام تعهدات خود و معالجه مصدوم استنکاف کند، مطالبه این هزینه‌ها مطابق عمومات آیین دادرسی و از طریق تقدیم دادخواست به دادگاه‌های حقوقی انجام می‌شود.

3- با توجه به مراتب پیش‌گفته، صدور حکم و اجرای آن در خصوص دیه نسبت به متهم یا شرکت بیمه‌گر و یا صندوق تأمین خسارت‌های بدنی در نحوه مطالبه هزینه‌های متعارف معالجه از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، بیمارستانها و مراکز درمانی ذی‌ربط بی‌تأثیر است.

خبر پیشنهادی
برای اولین بار توسط ریسک نیوز صورت گرفت؛

نحوه انتقال تخفیف عدم خسارت وسائل نقلیه موتوری زمینی


این مطلب را به اشتراک بگذارید