سیمای بیمه حمل ونقل در سال 2020 / محمد جواد محمدیان امامی

در آمریکا، بیمه مشارکت درحال تبدیل شدن به روشی است که برای پاسخگوئی به تقاضای بازارمورد استفاده بیمه گران قرار می گیرد. در این رویه بیمه گر اصلی نرخ وشرایط را تعیین می کند و بیمه گران مشارکت کننده (بیمه گران دیگر) ازاین نرخ وشرایط تبعیت می کنند. این روش مدل محبوبی درمیان سندیکاها وبیمه گران Lloyd’s است.

سیمای بیمه حمل ونقل در سال 2020 / محمد جواد محمدیان امامی

در قرن هفدهم ، حمل و نقل دریائی امری خطرناک بود. قهوه خانه ادوارد لویدز محلی بود که مالکان کشتی گرد هم می آمدند. ایده تقسیم خطرات مالی از این محل شکل گرفت. مالکان کشتی، نام، سفر و لیست بار کشتی خود را بر روی دیوارقهوه خانه لویدز قرار می دادند. مالکان دیگر کشتی ها که مایل به مشارکت درخطربودند ، نام خود و نام کشتی را، زیرآن می نوشتند. این زیرنویسی ها بودکه پایه گذار صنعت بیمه مدرن امروز شد. اما بازاربیمه حمل ونقل دریایی امروز بسیار خطرناک تر و به مراتب پیچیده تر ازتصور هر یک از صاحبان کشتی آن روزگاراست. بازارگسترده امروز از مقررات کمتری پیروی می کند و متقاضیان خدمات بیمه دریایی، در زمینه ساخت راه حل های نوآورانه ، از خلاقیت گسترده ای برخوردار هستند. بیمه گران خوب دریافته اندکه این انعطاف پذیری با هزینه های گزافی هم همراه است.

طی 10-15 سال گذشته ، بازار بین المللی بیمه حمل ونقل ، هموار ونرم و مطلوب خریداران بیمه بوده. شرکت های بیمه در این دوران، بیمه نامه هائی باشرایط کاملاً مطلوب ودیداکتیبل های پائین ، ارائه نموده و ظرفیت بازار را گسترش دادند و بدین ترتیب فضای مطلوبی برای خریداران بیمه حمل ونقل بوجود آوردند. بدیهی است وجوداین شرایط نمی تواند برای شرکت های بیمه سودآورباشد. به همین دلیل با آشکارشدن خسارات وضررو زیان های مالی هنگفت برای  بیمه گران ، شرایط بازار ازسال 2019  تغییرکرد.

دود وآتش برآب

فجایع طبیعی نظیر طوفان های (دوریان ، هاروی ، ایرما و ماریا ) وآتش سوزی های آمریکا  و کانادا ، براین موضوع تأثیرگذار بودند. انفجارهای بندر تیانجین در سال 2015  با بیش از 3.5 میلیارد دلارخسارت، سومین زیان صنعت بیمه درتاریخ این صنعت محسوب می شود. طوفان ها وحوادث فاجعه آمیز بزرگ، نظیر انفجارهای بندر تیانجین ، تنها دلایلی نبودند که موجب تغییر نگرش بازار شدند.

علیرغم اینکه، کشتی های مدرن ازفولاد ساخته می شوند و باکشتی های چوبی زمان ادوارد لویدز، قابل مقایسه نیستند،   اما آتش سوزی دردریا می تواند عواقب ویرانگری داشته باشد. آتش سوزی در کشتی ها درسالهای مورد بحث  گویای این واقعیت است. به غیرازخسارات پیچیده بندرتیانجین و خسارات حاصل از بلایای طبیعی،  آتش سوزی درکشتی های مخصوص حمل کانتینرمزید علت و یکی از دلایل اصلی خسارات پرهزینه است. بعنوان مثال کنترل و خاموش کردن آتش سوزی کشتی  هونام  متعلق به خط کشتیرانی مرسک که در سال 2018 اتفاق افتاد. برای خدمه بیش از یک ماه طول کشید. در این حادثه   بیش از 2500 کانتینر از 7800 کانتینر موجود درکشتی منهدم شد. و برآورد نهائی خسارت به دلیل عوامل مختلفی از جمله تعداد زیاد بیمه شدگان ، شناسایی علت اصلی خسارت و موارد دیگر ،  احتمالاً سالها به طول خواهد انجامید.

آتش سوزی در دریا مشکل بزرگی است. بررسی های سال 2019 نشان می دهد، فقط در این سال 9 مورد آتش سوزی عمده درکشتی های مخصوص حمل کالا رخ داده است. مقامات حمل و نقل آمریکا ، افزایش خطر آتش سوزی را به عوامل مختلفی نسبت می دهند ، ازجمله این عوامل بارچینی ضعیف، عدم اعلام یا اظهار خلاف واقع کالاهای خطرناک می باشد. آنچه این خطر را افزایش می دهد؛ فزونی تعداد کانتینرهای حمل شده همراه با روند افزایشی کانتینرهای بزرگتر است.

مسیر جدید دریانوردی

درحال حاضر بازار بیمه حمل ونقل در وضعیت خوبی نیست ونیازبه اصلاح دارد. لویدز لندن که هنوز مهمترین مرکزپوشش خطرات حمل ونقل دریایی است، با صدوردستورالعملی به سندیکاهای خود اعلام کرده که آنها باید سودآوری خود را بهبود بخشیده و یا از بازار خارج شوند. خیلی از بیمه گران دریائی از برخی رشته های بیمه دریائی از جمله بیمه حمل ونقل خارج شده اند.  اگرچه این اقدامات اصلاحی برای تعدیل تعهدات  بلند مدت بیمه گران ضروری است ، اما می تواند متقاضیان بیمه های دریایی را تحت فشار قرار دهد. بعضی بیمه گذاران ممکن است در بازار جهانی با افزایش نرخ بیمه مواجه شوند. زیرا ساختن ظرفیت مناسب برای پوشش خطرات خاص  به ویژه برای بعضی محمولات بسیار دشوارشده است.

تمامی این عوامل باعث شدند  بازار بیمه حمل ونقل دریایی از چند سال گذشته آن متفاوت باشد.

عوامل فوق باعث شدند بازار بیمه حمل ونقل دریایی ازچند سال گذشته متفاوت شود. خیلی  از بیمه گران حمل و نقل اشتهای خود را محدود کرده یا کاملاً از بازار خارج می شوند. بیمه گرانی که در بازارمی مانند، ممکن است کلاً ازپذیرش بعضی ریسک ها اجتناب کرده یا از بیمه محمولات مستعد سرقت یا حساس مانند تجهیزات تشخیصی طبی یا بیمه کالاهای فاسدشدنی خودداری کنند. بعضی ازآنها ممکن است سقف ارزشی مشخصی برای مبالغی که بیمه می کنند تعیین کرده و درپذیرش سرمایه های بیشتر محدودیت ایجاد کنند. در آمریکا، بیمه مشارکت درحال تبدیل شدن به روشی است که برای پاسخگوئی به تقاضای بازارمورد استفاده بیمه گران قرار می گیرد. در این رویه بیمه گر اصلی نرخ وشرایط را تعیین می کند و بیمه گران مشارکت کننده (بیمه گران دیگر) ازاین نرخ وشرایط تبعیت می کنند. این روش مدل محبوبی درمیان سندیکاها وبیمه گران Lloyd’s  است.

انتقال ریسک به شیوه  اتکایی، انعطاف پذیری بیمه گران را ازنظراستراتژیکی افزایش می دهد. انتقال ریسک به شخص ثالث درمقایسه با بازارمنعطف که بیمه گران ریسک بیشتری تقبل می کنند، محبوبیت بیشتری پیدا کرده. با این حال، قیمت بیمه اتکایی درحال افزایش است که خود به نوبه منجربه سخت شدن شرایط بازار و افزایش نرخ بیمه می شود.

اما علیرغم گزینشی عمل کردن بیمه گران ، بیمه گذاران و کارگزاران آنها می توانند درنگرش بیمه گران موثرباشند. ارائه اطلاعات صریح وروشن مورد نیاز بیمه گران، نشان دادن چگونگی محافظت از محموله و ارائه سناریوی کاملی که بیان کند ریسک مورد نظر می تواند از ریسک های مشابه متمایز باشد، ازجمله عواملی است که به این موضوع کمک میکند.

با توجه به شرایطی که برای بازار برشمرده شد ، در کشورهای اروپائی و آمریکائی شاهد کاهش تعداد کارکنان دپارتمان های بیمه بدنه، حمل ونقل و مسئولیت  هستیم.  این پدیده برای بیمه گران وبیمه گذاران چالش هایی ایجاد می کند.

ایجاد موج با تکیه برفناوری جدید

بیمه گری کالاهائی که با تکنولوژی خاص وسفارشی ساخته شده اند، همچنین کالاهائی که در مقابل خطراتی خاص مثل دزدی حساس هستند، یا بعضی تجهیزات وادوات پزشکی یا صنعتی که در مقابل جابجائی اشتباه و ضربه حساس هستند، مستلزم بررسی های خاص توسط بیمه گران است وبیمه گران برای انجام این بررسی ها به اطلاعاتی نیاز دارند که قبل از پذیرش ریسک باید توسط  متقاضی بیمه یا نماینده او در اختیارشان قرارگیرد. اما در مقابل این دسته کالاها، کالاهای دیگری وجود دارند که با قراردان آنها در گروه های خاص نظیر (محمولات کوچک و متوسط مثلاً تا ارزش کمتر از 5 ملیون دلار) می توان ضمن مذاکره با بیمه گران اتکائی شرایط بیمه مناسب تری را برای آنها توافق کرد وبا استفاده از تکنیک های نوین نظیر بکار گیری استارت آپها و برنامه های نوین بیمه گری، تسهیلات خاصی دراختیار متقاضیان بیمه قرارداد. حجم روزانه، ماهانه یا سالانه اینگونه محمولات قابل توجه است و درصورت وجود برنامه ریزی صحیح و توجه  به خواسته های مشتری  می تواند پرتفوی قابل توجهی را به سوی بیمه گر هدایت کند. بعنوان مثال طبق آمارهای ارائه شده از سوی مقامات حمل و نقل آمریکا، در سال 2018 روزانه  به طور متوسط  51  میلیون تن محموله به ارزش بیش از 51.8 میلیارد دلارجابجا شده. مسئولان مربوطه پیش بینی می کنند میانگین وزن روزانه محمولاتی که تا سال 2045 حمل خواهند شد، سالانه معادل 1.2 درصد افزایش یابد. برای پاسخگوئی مناسب به تقاضای بیمه مربوط به این محمولات، اخیراً تیم بیمه دریایی AXA XL همکاری مشترکی را  با اینشورتک Vindati  ( اینشورتک مدیریت بیمه جنرال)و ارائه کننده محصولات ویژه وتجربه خرید یکپارچه برای کارگزاران و نمایندگان بیمه به منظور ارائه آنلاین انواع بیمه آغاز کرده است.  یک کارگزاربیمه مجازمی تواند باثبت نام به این سیستم دسترسی پیدا کند. کل فرآیند با شرایط و ضوابط ساده وموثراجرا می شود. حق بیمه مستقیماً درسایت پرداخت شده واثبات صدور بیمه بلافاصله دروب سایت به ثبت می رسد. این سیستم قادراست پوشش های مورد نیازمتقاضیان را به موقع ارائه دهد. به تازگی، بیمه گذاری درعرض چند دقیقه توانسته پوشش بیمه حمل و نقل اضطراری PPE و ونتیلاتور را با یک گواهی بیمه قابل توافق ازاین سیستم خریداری کند. انواع محمولات که برای پوشش بیمه در این بسترپیش بینی شده عبارتند از:

کالاهای عمومی

مواد خام

اجزای موتور وماشین آلات

کاغذ

لوازم اداری

لوازم جانبی موبایل

مصالح و مواد ساختمانی

بازارجهانی بیمه حمل ونقل، درزمان کوتاهی تغییرات بزرگی را تجربه کرده . همزمان با افزایش حجم محمولات، خریداران سعی می کنند همگام با تقاضای خرید محصولات خود درسراسر ایالات متحده وهرگوشه از جهان، آنها را بیمه  کنند. نیاز به پوشش بیمه حمل ونقل هرگزدر جهان تا این حد زیاد نبوده. بازار بیمه دریائی با استفاده ازسابقه و تجربه طولانی خود واستفاده ازفن آوری های نوین، متعهد است به مشتریان کمک کند بتوانندهم زمان با سفارش خرید ودستورحمل کالای خود، آن را به راحتی بیمه کنند.

محمد جواد محمدیان امامی
/ کارشناس ریسک و بیمه

خبر پیشنهادی

این مطلب را به اشتراک بگذارید