روایت یک شاهد عینی از علل عدم انتشار آمار ماهانه در صنعت بیمه!

از نزدیک به چهار سال پیش انتشار منظم آمار ماهانه و سه ماهه و ... با وقفه روبرو شد و این امر سوالات زیادی برای فعالان صنعت بیمه و اصحاب رسانه ایجاد کرد؛ اما یک شاهد عینی از جلسات یکی از رئیس کل های سابق خبر می دهد که در جلسه ای مطرح شده که انتشار امار منظم به چالش های رسانه ای و البته رقابتی بین شرکتها منجر می شود و دسترسی مداوم رسانه ها و فعالان صنعت به امار و زمینه نقد بیشتر و چالش افرینی در صنعت بیمه را تسهیل می کند.

روایت یک شاهد عینی از علل عدم انتشار آمار ماهانه  در صنعت بیمه!

به گزارش ریسک نیوز گویا حدسیات رسانه ها و فعالان بازار که از حدود چهار سال پیش منتقد عدم انتشار امار ماهانه و در بازه های سه ماهه و  ... بودند چندان هم از واقعیت بدور نبوده تا جائیکه یک شاهد عینی در جلسات یک رئیس کل پیشین که عدم انتشار ماهانه امار از زمان وی اغاز شد ، با بیان اینکه مگر سازمانهای ناظر دیگر چقدر امار منظم منتشر می کنند  بر این اعتقاد بوده که انتشار منظم امار و دسترسی رسانه ها به صورت منظم به امار صنعت می تواند چالش افرین باشد.

این در حالی است که شفافیت اطلاعات و انتشار به موقع امار یکی از ارکان پپیشگیری از تخلف و فسادهای احتمالی محسوب می شود و به همین دلیل است که سازمانهای جهانی که در قالب مبارزه با فساد و تقلب در بازار های مالی و عرصه های اقتصادی فعالیت می کنند فاکتور بروز رسانی به موقع آمار را در راس هرم شفافیت سازمانها قرار می دهند.

انتشار به موقع داده ها نه تنها سبب می شود شرکتهای بیمه  در فضای رقابتی قدرت تحلیل عملکرد رقباء را پیدا کنند که بستری برای صاحبنظران ، کارشناسان و منتقدان و رسانه های بیمه ای فراهم می کند تا بتوانند عملکرد صنعت را زیر ذره بین قرار داده نکات قوت را نمایان و نکات ضعف را تحلیل و برای ان راهکار عملیاتی ارایه دهند.

  بدون شک در کسب و کارهای اقتصادی و بازار های مالی که رصد به موقع امار از سوی صاحبنظران و منتقدان فراهم نباشد یک برداشت را  ایجاد می کند ، عدم تمایل مدیران و سیاستگذاران به نقد و تحلیل و بررسی.

مدتی است برخی مدیران و اهالی صنعت بیمه در اظهاراتی در خصوص انحرافات و احتمال ایجاد فساد در صنعت بیمه سخن می رانند که اگر چه توجه بدین چالش ها مطلوب است اما سوال اساسی اینجاست که ما برای کاهش تقلبات و تخلفات چه کرده ایم ؟ ایا سهم واقعی خود را در کاهش چالش های صنعت بیمه ایفاء نموده ایم؟

در این بین پرداختن به عدم انتشار به موقع امار شرکتهای بیمه ضرورت دارد.
 شفافیت اطلاعات یکی از اهداف راه اندازی سنهاب
از دی ماه سال ۱۳۹۱ که  سامانه سنهاب توسط سید محمد کریمی ، رئیس کل وقت بیمه مرکزی که به تازگی ردای دبیرکلی سندیکا را بر تن کرده ، راه اندازی شد و پس از آن  همواره روسای کل بعدی  بیمه مرکزی یکی از دستاورد های خود را راه اندازی این سامانه عنوان کرده اند، در این مدت شاهد کسب رتبه یک بیمه مرکزی در زمینه فناوری اطلاعات در بین دستگاه های دولتی نیز  بوده ایم.

یکی اهدافی که همواره از زمان راه اندازی این سامانه مطرح بوده انتشار شفاف و صحیح امار و اطلاعات بیمه گران، ارسال اطلاعات انلاین عملیات بیمه گری به بیمه مرکزی، امکان نظارت و هدایت و رصد انلاین عملکرد بیمه گران توسط نهاد ناظر و همچنین امکان استعلام اصالت  بیمه گذاران از پرتال بیمه مرکزی بوده است.

خبر پیشنهادی
سلسله مقالات ریسک نیوز از تجارب عینی یک بیمه گر ایرانی در کانادا (قسمت بیست و نهم)

شرکتهای بیمه کانادائی در دوران کرونا برای افزایش فروش چه راهی را در پیش گرفتند؟


این مطلب را به اشتراک بگذارید