صنعت بیمه و همگان منتظر انجام تکلیف قوه قضائیه / فقط ۲ روز تا 15 اسفند باقی است

ماده ۵۲ ـ قوه‌قضائیه مکلف است تا پایان پانزدهم اسفند هر سال میزان ریالی دیه موضوع ماده (۵۴۹) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۰۲/۰۱ را تعیین و برای اجراء از ابتدای سال بعد اعلام کند.

صنعت بیمه و همگان منتظر انجام تکلیف قوه قضائیه / فقط ۲ روز تا 15 اسفند باقی است

ابه گزارش ریسک نیوز نزدیک شدن به پایان سال مهمترین بحث در صنعت بیمه اعلام نرخ دیه و به تبع آن نرخ حق بیمه شخص ثالث است.

طبق ماده ۵۴۹ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ تعیین و اعلام میزان دیه بر عهده قوه قضائیه گذاشته شده است.
ماده ۵۴۹ - موارد دیه کامل همان است که در مقررات شرع تعیین شده است و میزان آن در ابتدای هر سال توسط رئیس قوه قضائیه به تفصیل براساس نظر مقام رهبری تعیین و اعلام می شود.

در ماده ۵۴۹ بیان شده است که میزان ديه در ابتدای هر سال از سوی قوه‌ قضائیه اعلام شود ولی به دلیل‌ اینکه صنعت بیمه بالاخص بیمه مرکزی وفق تبصره ۳ ماده ۱۸ قانون شخص ثالث مصوب سال ۱۳۹۵ "تبصره ۳ ـ نرخ نامه حق بیمه موضوع این قانون در ابتدای هر سال با رعایت آیین‌نامه مصوب هیأت وزیران به‌وسیله بیمه مرکزی محاسبه و پس از تأیید شورای‌عالی بیمه، ابلاغ می‌شود."  نیاز به فرصت برای محاسبه نرخ حق بیمه هر سال دارد.
به همین منظور قانونگذار بر خلاف ماده ۵۴۹ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲، در ماده ۵۲ قانون شخص ثالث قوه قضائیه را مکلف نموده است که تا پایان ۱۵ اسفند هر سال میزان دیه سال جدید را تعیین و اعلام کند.
"ماده ۵۲ ـ قوه‌قضائیه مکلف است تا پایان پانزدهم اسفند هر سال میزان ریالی دیه موضوع ماده (۵۴۹) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۰۲/۰۱ را تعیین و برای اجراء از ابتدای سال بعد اعلام کند."

حال صنعت بیمه و همگان منتظر اقدام به موقع قوه قضائیه هستند قوه ای که با حضور ریاست جدید آن شعار خدمت به مردم در دستور کارش قرار گرفته است.
فقط ۲ روز تا پایان ۱۵ اسفند باقی مانده است.

خبر پیشنهادی

این مطلب را به اشتراک بگذارید