گمانه زنی های تغییر مدیر عامل بیمه کارافرین به سال 1400 رسید

منابع خبری از تغییر محمد حیدری، مدیر عامل بیمه کارافرین خبر می دهد.

گمانه زنی های تغییر مدیر عامل بیمه کارافرین به سال 1400 رسید

به گزارش ریسک نیوز در حالیکه در سال 99 زمزمه های تغییر محمد حیدری مدیر عامل بیمه کارآفرین به گوش رسید اما نهایتا اعلام شد که بر اساس تصمیمات سهامداران وی در این شرت ماندگار شده است.

اما برخی اخبار دیگر زمزمه می شود که در روزهای پایانی سال 99 مدیر عامل بیمه کارافرین  تغییر یافته  است.

گفتنی است با شنیده شدن اخبار تغییر مدیر عامل بیمه کارافرین ، از برحی گزینه ها نیز یاد می شود.

باید دید در صورت صحت این موضوع سرانجام تغییر و تحولات مدیریتی در بیمه کار افرین در سال 1400 به کجا می رسد.

خبر پیشنهادی

این مطلب را به اشتراک بگذارید