ردپای مدیر عامل یک شرکت بیمه خصوصی در شرکت بیمه هموطن

اگر چه به نظر می رسد تب مجوز دهی به متقاضیان تاسیس شرکتهای بیمه جدید تا حدودی فروکش کرده اما مدیران عامل فعلی شرکتهای بیمه ظاهرا به دنبال تاسیس شرکتهای بیمه جدید هم هستند.

ردپای مدیر عامل یک شرکت بیمه خصوصی در شرکت بیمه هموطن

به گزارش ریسک نیوز،شرکت هموطن هم به تازگی بیزنس پلن خود را  ارایه کرده است و در صورت بررسی مقدماتی و تایید در کمیسیونهای تخصصی ممکن است که بتواند مجوز شورای عالی بیمه را اخذ کند.

اما نکته قابل توجه در این شرکت متقاضی تاسیس رد پای یکی از مدیران عامل فعلی صنعت بیمه در این شرکت است.

این شرکت در قالب  بیمه جنرال قرار است در صنعت فعالیت کند و حال باید دید عطش مدیران  فعلی صنعت بیمه برای تاسیس شرکتهای بیمه جدید قرار است چه فرایند تازه ای از بیمه گری را در صنعت بیمه خلق کند.

نگاهی بر شرکتهای بیمه ای که جدیدا مجوز فعالیت گرفته اند از حضور بازیگران قدیمی بازار بیمه حکایت دارد این درحالی است که کارشناسان معتقدند صنعت بیمه نیازمند ورود بازیگران جدید است.   

خبر پیشنهادی
سلسله مقالات ریسک نیوز از تجارب عینی یک بیمه گر ایرانی در کانادا (قسمت بیست و نهم)

شرکتهای بیمه کانادائی در دوران کرونا برای افزایش فروش چه راهی را در پیش گرفتند؟


این مطلب را به اشتراک بگذارید