افزایش سرمایه 20 هزار میلیاردی بیمه ایران کلید خورد

بیمه ایران افزایش سرمایه حدود 20 هزار میلیارد تومانی را در دستور کار قرار داده است که به زودی محقق می شود.

افزایش سرمایه 20 هزار میلیاردی بیمه ایران کلید خورد

به گزارش ریسک نیوز بر اساس اذعان منابع خبری بیمه ایران در فاز اول ، افزایش سرمایه به میزان 20 هزار میلیارد را در دستور کار دارد.

در همین زمینه رییس کل بیمه مرکزی در گفتگو با بیمه داری نوین پیش ازین تاکیده کرده بود که برای شرکت بیمة ایران پیشنهاد سرمایة 20هزار میلیارد تومانی داریم.

به گفته سلیمانی  شرکت بیمة ایران با توجه به تجدید ارزیابی دارایی‌هایش، سرمایه‌گذاری خوبی که در بازار سرمایه انجام داده و با توجه به دارایی‌هایی (ساختمان‌ها و ...) که در اختیار دارد، قادر است افزایش سرمایه بدهد و اصرار داریم این کار انجام شود.

محید بختیاری مدیر عامل بیمه ایران در ماههای ابتدائی حضورش در بیمه ایران این امر را کلید زده که به نظر می رسد به زودی محقق می شود.

خبر پیشنهادی
سلسله مقالات ریسک نیوز از تجارب عینی یک بیمه گر ایرانی در کانادا (قسمت بیست و نهم)

شرکتهای بیمه کانادائی در دوران کرونا برای افزایش فروش چه راهی را در پیش گرفتند؟


این مطلب را به اشتراک بگذارید