عزل تاجگردون از مدیرعاملی بیمه سرمد

غلامرضا تاجگردون مدیر عامل بیمه سرمد که کمتر از سه ماه است که سکان هدایت بیمه سرمد را در اختیار گرفته ، عزل شد.

عزل تاجگردون از مدیرعاملی بیمه سرمد

.به گزارش ریسک نیوز، بیمه سرمد طی دو روز گذشته  رکوردار خبر در خبرگزاری ها بود

حادثه در  ساختمان مرکزی و مرگ کارگر و از طرفی افشا فیش حقوقی تاجگردون در صدر اخبار بود.

انتشار فیش حقوقی تاجگردون در نهایت به عزل وی انجامید اما شواهد حاکی است موضوع به انتشار فیش حقوقی منتهی نمی شود  و بازی قدرت در بیمه سرمد شدت گرفته است.

 

خبر پیشنهادی

این مطلب را به اشتراک بگذارید