توسط غلامعلی ثبات،عضو شورای عالی بیمه به دولتمردان ارائه شد؛

هفت اقدام برای رهائی از بختک بیمه اجباری شخص ثالث

غلامعلی ثبات ، عضو شورای عالی بیمه ، در طرحی پیشنهادی با عنوان "جبران همگانی خسارت بدنی سوانح خودرو و رهائی از بختک بیمه اجباری شخص ثالث" هفت اقدام مبسوط به دولتمردان و صاحبنظران جهت حل معضلات بیمه اجباری شخص ثالث ارائه کرده است.

هفت اقدام برای رهائی از بختک بیمه اجباری شخص ثالث

به گزارش ریسک نیوز، غلامعلی ثبات، عضو شورای عالی بیمه با توجه به استقرار وزیر جدید اقتصاد و احتمال پیاده سازی برنامه های کاربردی و تحول آفرین جهت حل معضلات بیمه اجباری شخص ثالث پیشنهاداتی را ارائه کرده است .

لازم بذکراست که این عضو شورای عالی بیمه پیش ازین نیز پیشنهاداتی را در این خصوص ارائه کرده بود و اکنون نیز این پیشنهادات رادر قالب طرحی  بازنویسی کرده  و در معرض ارزیابی مسئولان و صاحبنظران قرار داده است.

وی در ابتدای این طرح به بر شماری معایب و معضلات قانون بیمه شخص ثالث از جمله فراوانی ارگان ها  و اشخاصی که به استناد موارد متعدد قانونی در عملیات بیمه شخص ثالث درگیر هستند، پرداخته است.

 در ادامه این عضو شورای عالی بیمه رئوس پیشنهادی خود را در این طرح جدید در قالب هفت بند به دولت جدید و صاحبنظران اعلام کرده است.

در ادامه نیز مزایا و معایب طرح پیشنهادی خود را بررسی کرده است.
در فابل زیر می توانید به طور کامل طرح پیشنهادی غلامعلی قبات عضو شورای عالی بیمه را  مطالعه کنید:

جبران همگانی خسارت بدنی سوانح خودرو و رهائی از بختک بیمه اجباری شخص ثالث

خبر پیشنهادی
بیست و پنجمین شماره نشریه بیمه داری نوین منتشر شد؛

خوش بین نباشید / رمز گشائی از راز ناراضیان!


این مطلب را به اشتراک بگذارید