مصوبات هیأت عامل بیمه مرکزی در کشوی میز مدیران!

اینکه چرا برخی مصوبات هیأت عامل بیمه مرکزی که جنبه عمومی دارد در کشوی میزها نگهداری می شود جای سوال دارد؟

مصوبات هیأت عامل بیمه مرکزی در کشوی میز مدیران!

به گزارش ریسک نیوز، در سال ۱۳۵۰ به منظور تنظيم و تعميم و هدايت امر بيمه در ايران و حمايت بيمه ‌گذاران و بيمه ‌شدگان و صاحبان حقوق آنها همچنين بمنظور اعمال ‌نظارت دولت بر اين فعاليت مؤسسات بیمه ای بیمه مرکزی ج.ا.ایران تأسیس شد.

در ماه ۵ قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری به وظایف بیمه مرکزی اشاره شده است.

 در بند ۱ ماده ۵ یکی از وظایف بیمه مرکزی بیان شده است: "۱- تهيه آئين ‌نامه ‌ها و مقرراتي كه براي حسن اجراي امر بيمه در ايران لازم باشد با توجه به مفاد اين قانون."

ماده ۲ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات نیز بیان می دارد: "ماده۲ـ هر شخص ایرانی حق دسترسی به اطلاعات عمومی را دارد، مگر آن که قانون منع کرده باشد. استفاده از اطلاعات عمومی یا انتشار آنها تابع قوانین و مقررات مربوط خواهدبود."

حال اینکه چرا برخی مصوبات هیأت عامل بیمه مرکزی که جنبه عمومی دارد در کشوی میزها نگهداری می شود جای سوال دارد و شاید بهتر است اتاق شیشه ای در برج بیمه تقویت شود.

حسب شنیده ها هیأت عامل بیمه مرکزی به تازگی  مصوبه ای جهت انتقال تخفیف عدم خسارت داشته است با این مضمون که اگر شخصی با وکالتنامه رسمی وسیله نقلیه ای را قبل از اجرای آیین نامه انتقال تخفیف (بهمن ماه ۱۳۹۷) خریداری کرده باشد تخفیفات عدم خسارت برای خریدار لحاظ می گردد.

حال سوال اینجاست چرا این مصوبه که جنبه عمومی دارد به صورت شفاف اطلاع رسانی نشده است، این در حالی است که حمایت از حقوق بیمه گذاران ایجاب کند بر اطلاع رسانی شفاف برخی مصوبه های هایت عامل بیمه مرکزی تاکید بیشتری شود.

امسال نیز مصوبه ای از هیأت عامل بیمه مرکزی مشاهده شد که مربوط به سال ۱۳۹۸ بود و مقرر شده بود که شركت هاي بيمه بايد در صورت حكم قضايي، خسارت ناشي از افت قيمت خودرو را در بيمه شخص ثالث تا سقف تعهدات مالي جبران كنند.

اینکه بعد از ۲ سال این مصوبه هیأت عامل بیمه مرکزی از راه های غیر اداری منتشر شود جای تعمق دارد؟

خبر پیشنهادی
بیست و پنجمین شماره نشریه بیمه داری نوین منتشر شد؛

خوش بین نباشید / رمز گشائی از راز ناراضیان!


این مطلب را به اشتراک بگذارید