ثبت افزایش سرمایۀ بیمه اتکایی ایرانیان

ایرانیان افزایش سرمایۀ پرداخت شده این شرکت از مبلغ 4 هزار میلیارد ریال به 5 هزار و دویست میلیارد ریال معادل 520 میلیارد تومان به ثبت رسید.

ثبت افزایش سرمایۀ بیمه اتکایی ایرانیان

         بر اساس تصمیم  مجمع عمومی فوق العاده بیمه اتکایی ایرانیان که در سوم شهریور سالجاری   برگزار شد افزایش سرمایه شرکت به میزان صد درصد تصویب شد که در مرحله نخست معادل 30 درصد آن از محل سود انباشته تامین و  ثبت شد . در خصوص 70 درصد باقی مانده نیز مجمع عمومی   به هیئت مدیره شرکت اختیار داده است  تا طی دو سال نسبت به عملی نمودن آن اقدام نمایند

خبر پیشنهادی
روایت متفاوت از بیمه های باربری درایران در یک میزسخن؛

بررسی ضریب خسارت رشته باربری در ده سال اخیر از چه حکایت می کند؟/درست ببر!


این مطلب را به اشتراک بگذارید