ارایه دفترچه درمانی بالای دوسال عکس دار الزامی است

مدیرکل نام نویسی و حساب های انفرادی سازمان تامین اجتماعی، عکس دار کردن دفترچه درمانی کودکان بالای دو سال را برای دریافت خدمات درمانی الزامی دانست.

ارایه دفترچه درمانی بالای دوسال عکس دار الزامی است

به گزارش ریسک نیوز،


به گزارش ایرنا از سازمان تامین اجتماعی، «سعید حسینی» افزود: بیمه شدگان اصلی برای صدور، تمدید و یا تعویض دفترچه کودکان بالای دو سال در شعب و کارگزاری ها، حتما یک قطعه عکس برای الصاق به دفترچه درمانی به همراه داشته باشند.وی ادامه داد: برای پذیرش و بستری کودکان بالای دو سال در بیمارستان ها و مراکز درمانی ملکی و طرف قرارداد سازمان تامین اجتماعی، ارایه دفترچه درمانی عکس دار الزامی است.

خبر پیشنهادی

این مطلب را به اشتراک بگذارید