تصاویر اجساد سوخته مسافران هواپیمای سقوط کرده سپاهان(ممکن است دیدن این تصاویر بسیار آزار دهنده باشد)

هواپیمای سقوط کرده سپاهان: اجساد در حال انتقال به پزشکی قانونی شامل ۲۲ مرد، ۱۰ زن، دو پسر بچه و یک دختر نوجوان یک دختر بچه و یک نوزاد دختر شیرخوار است. همچنین جسد فوت شده در بیمارستان نیز متعلق به یک مرد است.

تصاویر اجساد سوخته مسافران هواپیمای سقوط کرده سپاهان(ممکن است دیدن این تصاویر بسیار آزار دهنده باشد)
 

این مطلب را به اشتراک بگذارید