مدیرکل امور فنی بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی خبر داد:

شرایط جدید انتقال سوابق بیمه ای ایثارگران و فرزندان شهدا

مدیرکل امور فنی بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی از فراهم شدن شرایط جدید انتقال سوابق بیمه ای ایثارگران و فرزندان شهدا از یک صندوق بیمه و بازنشستگی به سایر صندوق ها خبر داد.

شرایط جدید انتقال سوابق بیمه ای ایثارگران و فرزندان شهدا

به گزارش ریسک نیوز،روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی به نقل از ˈسیروس نصیریˈ اعلام کرد: طبق بخشنامه شماره 676 فنی سازمان تامین اجتماعی که با استناد به ماده 45 قانون برنامه پنجم توسعه تدوین شده، ایثارگران و فرزندان شهدا برای یک بار از پرداخت مابه التفاوت برای پانزده سال سنوات بیمه ای ناشی از انتقال سوابق بیمه ای از یک صندوق بیمه بازنشستگی به صندوق دیگر بیمه و بازنشستگی که ناشی از تغییر دستگاه استخدامی است، معاف هستند.

وی اظهار داشت: طبق قانون، این مبلغ به عنوان مطالبه صندوق جدید از دولت منظور و توسط دولت پرداخت و تسویه می شود.

نصیری ادامه داد: این شرایط شامل آن دسته از ایثارگران و فرزندان شهدا می شود که تغییر صندوق بیمه ای و متعاقباً به عنوان بیمه پرداز سازمان تأمین اجتماعی، به دلیل تغییر دستگاه استخدامی صورت پذیرفته باشد.

وی مصادیق تغییر دستگاه استخدامی این دسته از بیمه شدگان را ناشی از تغییر ساختار سازمانی و ماهیت دستگاه و یا انتقال فرد از دستگاهی به دستگاه دیگر دانست و افزود: سایر حالات قطع رابطه استخدامی از جمله استعفا، اخراج، بازخرید خدمت و انفصال برای این قبیل متقاضیان، مشمول این قانون نخواهد شد.

نصیری افزود: کسانی می توانند از این شرایط استفاده کنند که در طول برنامه پنجم توسعه (از ابتدای فروردین ماه سال 90 لغایت پایان اسفندماه سال 94) درخواست انتقال کسور بازنشستگی خود را به سبب تغییر دستگاه استخدامی به واحدهای اجرایی تأمین اجتماعی ارائه کنند.

مدیرکل امور فنی بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی خاطرنشان کرد: آن دسته از بیمه شدگان ایثارگر یا فرزندان شهدا مشمول که قبلا حسب ضوابط وقت و پس از انجام تشریفات مقرر اقدام کرده و موفق به پرداخت تمام یا بخشی از مابه التفاوت متعلقه نشده اند، چنانچه مشمول قانون مذکور قرار گیرند، می توانند با ارائه تقاضا و رعایت سایر مقررات مورد عمل از مزایای قانونی سوابق موردنظر بهره مند شوند.

خبر پیشنهادی

این مطلب را به اشتراک بگذارید