برنامه ششم و الزامات اتفاق بزرگ در صنعت بیمه

برنامه ششم باید حاوی اهداف قابل دسترس درجهت چشم انداز باشد

برنامه ششم و الزامات اتفاق بزرگ در صنعت بیمه

زمانی که اقتصاد کشور دولتی بود، برنامه دولت میزان فعالیت دستگاه های دولتی و تولید بنگاه های دولتی را معین می کرد، ولی با اجرای اصل 44 قانون اساسی برنامه ریزی کشور تغییر ماهیت داده است. پیشرفت کشور به دست شرکتهای خصوصی انجام می شود و دولت باید محیط کسب و کار را به گونه ای آماده کند تا مجموعه شرکت های خصوصی اهداف مورد نظر  چشم انداز را کسب کنند. در این میان اعطای مشوق ها و مجوزها، رفع موانع، مقابله با فسادها و مخرب های کسب و کار عادلانه، رقابت پذیر کردن محیط، سرعت در احقاق حق و تامین آزادی کسب و کار، باید از جمله اولویت ها و برنامه های دولت باشد.

صنعت بیمه ظرفیت بالقوه زیادی برای رشد و ایجاد اشتغال دارد. نقش این صنعت برای ایجاد آرامش و تحرک در جامعه و افزایش بهره وری تولید بی بدلیل و از الزامات توسعه کشور است. به نظر می رسد دولت باید گسترش اساسی صنعت بیمه را از اهداف اصلی برنامه ششم قرار دهد.

درسال جاری مجموع تقاضای  بیمه کشور، حدود بیست هزار میلیارد تومان است. صنعت بیمه برای پوشش این تقاضا نیازمند ظرفیتی معادل هفت هزار میلیارتومان سرمایه واقعی است. حال آنکه مجموع ظرفیت شرکتهای بیمه کمتراز دو هزارمیلیادتومان است. اگر حداقل هدف برنامه برای گسترش صنعت بیمه را، پوشش کامل تقاضای داخلی قرار دهیم،  چنین هدفی نیازمند سرمایه گذاری حدود پنج هزار میلیارد  تومان است که باید در شرایط فعلی تامین شود و متناسب با افزایش تقاضا افزایش یابد.

برای آنکه این اتفاق بزرگ در صنعت بیمه رخ دهد باید برنامه هایی که مشوق سرمایه گذاری در این صنعت  است، در اولویت قرار گیرد. مهمترین این برنامه ها عبارتند از آزاد سازی کسب وکار و رقابتی کردن آن، کاهش سرمایه تاسیس شرکتهای بیمه، هدفمند کردن بیمه های دولتی، حذف تعرفه حق بیمه،  استقرار نظام نظارت و کنترل مالی، اصلاح مقررات بیمه گری، اعطای معافیت مالیاتی به مردم برای خرید بیمه وگسترش فرهنگ بیمه و حمایت از رسانه ها و سازمانهای مردم نهاد صنعت بیمه.

مسعود حجاریان-مدیرعامل انجمن حرفه ای صنعت بیمه

 

خبر پیشنهادی
کاهش هزینه‌های شعب، اقتصاد بزرگ مقیاس، کانال‌های فروش

گرانیگاه بیمه


این مطلب را به اشتراک بگذارید