در خاورمیانه و شمال آفریقا

بیمه رازی جایزه «MENA۲۰۱۴» را دریافت کرد

موسسه جهانی فروش و بازاریابی، دانشگاه A.L.U آمریکا و جشنواره جایزه شعف مشتری، به شناسایی و تقدیر از بهترین شرکت‌های فعال در خاورمیانه و شمال آفریقا از لحاظ ارائه خدمات متمایز به مشتریان می‌پردازد و جایزه شعف مشتری ۲۰۱۴ MENA را در زمینه مشتری‌مداری به بیمه رازی اعطا کرد.

بیمه رازی جایزه «MENA۲۰۱۴» را دریافت کرد

به گزارش ریسک نیوز،سرعت در عرضه خدمات، چشم‌انداز و ماموریت‌های از پیش تعیین شده سازمان و نحوه تعامل و کیفیت خدمات به مشتریان مولفه‌هایی هستند که بیمه رازی را برای دریافت این جایزه متمایز کرده است.

بیمه رازی جایزه «MENA2014» در خاورمیانه و شمال آفریقا را دریافت کرد


گروه بنگاه‌ها: موسسه جهانی فروش و بازاریابی، دانشگاه A.L.U آمریکا و جشنواره جایزه شعف مشتری، به شناسایی و تقدیر از بهترین شرکت‌های فعال در خاورمیانه و شمال آفریقا از لحاظ ارائه خدمات متمایز به مشتریان می‌پردازد و جایزه شعف مشتری 2014 MENA را در زمینه مشتری‌مداری به بیمه رازی اعطا کرد.  سرعت در عرضه خدمات، چشم‌انداز و ماموریت‌های از پیش تعیین شده سازمان و نحوه تعامل و کیفیت خدمات به مشتریان مولفه‌هایی هستند که بیمه رازی را برای دریافت این جایزه متمایز کرده است.

خبر پیشنهادی

این مطلب را به اشتراک بگذارید