تحصیل فردوسی پور در دوره دکتری

مجری برنامه ۹۰ در کنار کار حرفه ای اش تحصیل را هم با جدیت دنبال می کند.

تحصیل فردوسی پور در دوره دکتری

به گزارش ریسک نیوز،این روزها عادل فردوسی‌پور برای سر خاراندن فرصت ندارد. او که دو ترمی است دانشجوی دکتری مدیریت رسانه دانشگاه تهران شده در طول هفته درگیر کارهای دانشگاهش هم شده است.

عادل که استاد دانشگاه صنعتی شریف هم هست، لیسانس و فوق‌لیسانسش را در دانشگاه شریف گرفته و حالا می‌خواهد دکتر هم بشود. استاد راهنمای رساله دکتری‌اش، عماد افروغ است.

در هر حال عادل روزهای شنبه، یکشنبه و دوشنبه درگیر 90 است، سه‌شنبه و چهارشنبه هم درگیر دانشگاه و پنجشنبه و جمعه را به برنامه فوتبال 120 اختصاص می‌دهد تا حسابی سرش شلوغ باشد.

البته عادل برای ورود به دانشگاه مشکلات زیادی دارد تا به در دانشکده برسد چون باید با خیلی‌ها عکس بگیرد.

خبر پیشنهادی

این مطلب را به اشتراک بگذارید