ضوابط اعطای پروانه کارگزاری رسمی بیمه

بیمه مرکزی ایران در جهت تعمیم و گسترش فرهنگ بیمه و پیشبرد عرضه خدمت و فعالیت‌های بیمه‌ای، به متقاضیان واجد شرایط کارگزاری رسمی بیمه اعطاء می‌نماید.

ضوابط اعطای پروانه کارگزاری رسمی بیمه
بیمه مرکزی ایران در اجرای ماده ۶۸ قانون تأسیس بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بیمه‌گری و به منظور استفاده از نیروهای متخصص و کارآمد در جهت تعمیم و گسترش فرهنگ بیمه و پیشبرد عرضه خدمت و فعالیت‌های بیمه‌ای، به متقاضیان واجد شرایط بر اساس آیین‌نامه و مقررات مربوطه پروانه کارگزاری رسمی بیمه اعطاء می‌نماید.

شرایط لازم :

۱- تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران.
خبر پیشنهادی
سلسله مقالات ریسک نیوز از تجارب عینی یک بیمه گر ایرانی در کانادا (قسمت بیست و نهم)

شرکتهای بیمه کانادائی در دوران کرونا برای افزایش فروش چه راهی را در پیش گرفتند؟


این مطلب را به اشتراک بگذارید